Sylabus predmetu RRMAE - Makroekonomie (FRRMS - ZS 2012/2013)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRMAE
Název předmětu česky:
Makroekonomie
Název předmětu anglicky:
Macroeconomics
Semestr:
ZS 2012/2013
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Jaroslav Bil (cvičící)
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. (přednášející)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Skupina
VyučujícíAkceČetnostKapacitaPoznámka
Pondělí
11.00-12.50
Z9 (ČP II.)
B-RR
B-RR
B-MTS-MRS
B-MTS
B-MTS
2
3
1
2
3
 
 
1
 
 
CvičeníSudý týden29
 
Pondělí11.00-12.50Z9 (ČP II.)
B-RR
B-RR
B-MTS-MRS
B-MTS
B-MTS
2
3
1
2
3
 
 
2
 
 
Cvičení
Lichý týden
29
 
Pondělí
15.00-16.50
Z9 (ČP II.)
B-RR
B-RR
B-MTS-MRS
B-MTS
B-MTS
2
3
1
2
3
 
 
3
 
 
A. Franc
Cvičení
Lichý týden
29
 
Pondělí
15.00-16.50
Z9 (ČP II.)
B-RR
B-RR
B-MTS-MRS
B-MTS
B-MTS
2
3
1
2
3
 
 
4
 
 
Cvičení
Sudý týden29
 
Čtvrtek
9.00-10.50
Z9 (ČP II.)
B-RR-SERR
B-RR
B-RR
B-MTS
B-MTS
1
2
3
2
3
3
 
 
 
 
Cvičení
Sudý týden
29
 
Čtvrtek
9.00-10.50
Z9 (ČP II.)B-RR-SERR
B-RR
B-RR
B-MTS
B-MTS
1
2
3
2
3
2
 
 
 
 
Cvičení
Lichý týden29 
Čtvrtek
11.00-12.50
Z3 (ČP II.)
B-RR-SERR
B-RR
B-RR
B-MTS
B-MTS
1
2
3
2
3
1
 
 
 
 
Cvičení
Lichý týden
35
 
Čtvrtek
11.00-12.50
Z3 (ČP II.)
B-RR-SERR
B-RR
B-RR
B-MTS
B-MTS
1
2
3
2
3
6
 
 
 
 
CvičeníSudý týden35 
Čtvrtek
15.00-16.50
Q01
B-RR-SERR
B-MTS-MRS
1
1
 
 
A. FrancPřednáškaKaždý týden361
 
Pátek
7.00-8.50
Q03B-RR-SERR
B-MTS-MRS
1
1
 
 
PřednáškaKaždý týden
170
Přednáška bude probíhat od bloku B
Pátek
9.00-10.50Z7 (ČP II.)B-RR-SERR
1
4
Cvičení
Lichý týden
30
 
Pátek9.00-10.50
Z7 (ČP II.)
B-RR-SERR
1
5
Cvičení
Sudý týden
30
 
Pátek11.00-12.50
Z2 (ČP II.)
B-RR-SERR
1
7
Cvičení
Lichý týden
30
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky makroekonomie a umožnit jim pochopení mechanismu tržní ekonomiky. Úspěšné zvládnutí předmětu by studentům mělo napomoci porozumět a vyhodnocovat informace o hospodářském vývoji publikované v odborném tisku.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do makroekonomie (dotace 6/2)
 
a.Základní ekonomické pojmy a vztahy
b.
Makroekonomický koloběh
c.Měření výkonu ekonomiky

2.
Makroekonomická rovnováha (dotace 6/2)
 
a.
Celkové výdaje a rovnovážný produkt
b.
Model AS-AD

3.
Ekonomický růst (dotace 3/1)
4.
Makroekonomická nestabilita: příčiny a důsledky (dotace 12/4)
 
a.
Ekonomický cyklus
b.
Peníze
c.Inflace
d.
Nezaměstnanost

5.
Makroekonomická politika (dotace 9/3)
 
a.
Cíle hospodářské politiky
b.
Fiskální politika
c.
Monetární politika

6.
Vnější ekonomická politika (dotace 6/2)
 
a.
Mezinárodní obchod
b.
Měnové kurzy

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška42 h
cvičení14 h
příprava na zkoušku
56 h
příprava na průběžné hodnocení
35 h
příprava na průběžný test21 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Studenti absolvují dva průběžné testy (maximum 25 bodů každý, čas na vypracování 30 minut). Za aktivitu a prokázané znalosti na seminářích mohou získat 5 extra bodů. Podmínkou připuštění k závěrečné písemné zkoušce je získání 25 bodů. K úspěšnému složení závěrečného testu je třeba získat alespoň 25 bodů (maximum 50 bodů, čas na vypracování 60 minut).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 332 s. Expert. ISBN 978-80-247-3258-9.

Doporučená:
HELÍSEK, M. Makroekonomie: základní kurs. 1. vyd. Slaný: Melandrium, 2000. 320 s. ISBN 80-86175-10-3.
MANKIW, N G. Zásady ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1.
HOLMAN, R. Ekonomie. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. 709 s. ISBN 80-7179-891-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 27. 9. 2012.

Typ výstupu: