Sylabus předmětu RRIS - Informační systémy (FRRMS - LS 2011/2012)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRIS
Název předmětu česky:
Informační systémy
Název předmětu anglicky: Information Systems
Semestr:
LS 2011/2012
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Václav Ždímal, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Bc. Ing. Tereza Kniezková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Kristýna Novotná (cvičící)
Ing. Václav Ždímal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
13.00-14.50
Z13 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
24
Pondělí15.00-16.50
Z13 (ČP II.)
V. Ždímal
Cvičení
Každý týden
24
Úterý9.00-10.50Z13 (ČP II.)CvičeníKaždý týden
24
Úterý11.00-12.50
Z13 (ČP II.)
T. Kniezková
Cvičení
Každý týden
24
Středa11.00-12.50
Z13 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden24
Středa
17.00-17.50
Aula (ČP II.)PřednáškaKaždý týden180
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit posluchače s jednotlivými složkami informačních systémů, principy jejich budování a provozování. Naučit studenty praktickému postupu při práci s informacemi, s jejich shromažďováním, předáváním a využíváním.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní pojmy vztahující se k informačním systémům. (dotace 2/4)
2.
Složky informačního systému, rozdělení informačních systémů. (dotace 2/4)
3.
Datové zdroje, dostupnost a získávání údajů. (dotace 2/4)
4.
Personální zdroje, budování týmů, školení uživatelů. (dotace 2/4)
5.Technické zabezpečení informačních systémů. (dotace 2/4)
6.Plánování informačního systému. (dotace 1/2)
7.
Provozování a využití informačního systému. (dotace 1/2)
8.
Životní cyklus, analýza nákladů a přínosů informačního systému. (dotace 1/2)
9.
Význam informačního systému. (dotace 1/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
12 h
cvičení
24 h
seminář
6 h
odborná exkurze
8 h
konzultace8 h
příprava prezentace10 h
zpracování projektů
16 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná 60% a ústní zkouška 40%.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BASL, J. -- BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. 283 s. ISBN 978-80-247-2279-5.
RAPANT, P. Geoinformatika a geoinformační technologie. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky, 2006. 463 s. ISBN 80-248-1264-9.

Doporučená:
GIDDENS, A. Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 80-7203-124-4.
MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. 1. vyd. Brno: Veronica, 1992. 243 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2011/2012
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 27. 9. 2012.

Typ výstupu: