Sylabus předmětu INFTK - Informační technologie (LDF - LS 2010/2011)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
INFTK
Název předmětu česky:
Informační technologie
Název předmětu anglicky: Information Technology
Semestr: LS 2010/2011
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Tomáš Badal, PhD. (garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout posluchačům ucelený přehled o možnostech využití kancelářského softwaru. Výklad je podáván s využitím programů sady Microsoft Office 2007. Praktické osvojení pokročilých dovedností pro efektivní zpracování seminárních a závěrečných prací a dovedností vyžadovaných praxí v rozsahu certifikátu ECDL.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do předmětu, požadavky na zápočet, studijní literatura a prameny, seznámení s webovými stránkami univerzity, fakulty a ústavu, univerzitní informační systém. Operační systémy. Základy práce v aplikacích sady Microsoft Office 2007 -- vzhled MS Office 2007, rozdíly oproti předchozím verzím, tlačítko Office, práce s dokumenty a soubory. (dotace 0/2)
2.
Word 2007 -- základy práce, pásy karet, text, formát textu, vkládání textu, úprava textu, formát odstavce, sloupce, tabulka, záhlaví a zápatí, odrážky a číslování, číslování stránek. Kontrola pravopisu, Tezaurus. Požadavky na formát závěrečné práce (Směrnice děkana č. 2/2007). (dotace 0/2)
3.
Word 2007 -- tabulátory, styly, nadpisy a osnova, oddíly, obsah dokumentu, skrytý text, záložky, poznámky pod čarou, vkládání objektů, editace obrázku, kreslení, vývojové diagramy.Hromadná korespondence. (dotace 0/2)
4.
Excel 2007 -- základy práce s tabulkovým procesorem, pásy karet, práce s buňkami, práce s listy, formátování buněk, formátování čísel. Vzorce a funkce -- tvar vzorce, odkazy, základy použití funkcí, třídění funkcí, funkce SUMA, MAX, MIN, PRŮMĚR, ZAOKROUHLIT, KDYŽ, POČET, POČET2, matematické funkce. Chybová hlášení. (dotace 0/2)
5.Excel 2007 -- grafy, jejich tvorba, typy, součásti, úpravy. Převod výstupů do aplikace MS Word. (dotace 0/2)
6.
Excel 2007 -- podmíněné formátování, další používané funkce - SUMIF(S), COUNTIF(S), AVERAGEIF(S), SUBTOTAL, textové funkce (CONCATENATE), funkce data a času (DATUM, NYNÍ, ROK360, DATEDIF, NETWORKDAYS), modul Analýza dat. (dotace 0/2)
7.
Excel 2007 -- databáze (seznamy), tvorba, třídění, filtrování dat, kontingenční tabulka, kontingenční graf. Další používané funkce -- VYHLEDAT, SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, (dotace 0/2)
8.
PowerPoint 2007 -- základy práce, prezentace, tvorba, vzhled, zobrazení, snímky, rozložení, objekty, přechodové efekty, animace, poznámky, spuštění a pohyb. Tvorba prezentací v souladu s požadavky na JVS MZLU. (dotace 0/2)
9.
Access 2007 -- základy práce, databáze, její struktura, relace, obsluha, práce s databází, záznamy, návrhy, formuláře, filtry, dotazy a jejich kritéria, sestavy. (dotace 0/2)
10.
Access 2007 -- pokračování, praktická práce s databázemi. Propojení databází Excel -- Access. (dotace 0/2)
11.Další aplikace Outlook 2007 -- pošta, kalendář, kontakty, úkoly, zabezpečení pošty. Publisher 2007 -- základy tvorby publikací. Makra -- definice makra, použití maker (Excel, Word), nahrávání maker, úvod do programovacího jazyka VBA. (dotace 0/2)
12.
Spolupráce více uživatelů - sledování změn v dokumentech, komentáře. Zamčení dokumentu. Export dokumentů do PDF. Tisk. Možnosti tvorby webových stránek. Informační systémy. (dotace 0/2)
13.
Konzultační cvičení. (dotace 0/2)
14.
Zápočty, odevzdávání seminárních prací. (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení
28 h
příprava na průběžné hodnocení
28 h
příprava na průběžný test
28 h
zpracování seminární práce
28 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BROŽ, M. a kol. Microsoft Office 2007: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 462 s. ISBN 978-80-251-1719-4.

Doporučená:
PECINOVSKÝ, J. Office 2007. Praha: Grada Publishing, 2007. 400 s. ISBN 978-80-247-1962-7.
PÍRKOVÁ, K. Microsoft Office Word 2007: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 367 s. ISBN 978-80-251-1571-8.
BROŽ, M. Microsoft Office Excel 2007: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 407 s. ISBN 978-80-251-1822-1.
KRÁL, M. -- MAGERA, I. Microsoft Office PowerPoint 2007: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1619-7.
KRUCZEK, A. Microsoft Office Access 2007. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2007. 368 s. ISBN 978-80-251-1608-1.
Informatika. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. 115 s. ISBN 80-7157-410-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2009/2010, LS 2008/2009, ZS 2008/2009, ZS 2007/2008, ZS 2006/2007, ZS 2005/2006 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 12. 12. 2011.

Typ výstupu: