Course syllabus KSJ1 - International Language 1 p/t (FH - WS 2007/2008)Help


     Czech          


Kód předmětu: KSJ1
Název předmětu česky:
K-Světový jazyk I
Název předmětu anglicky:
International Language 1 p/t
Semestr:
ZS 2007/2008
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující:
PhDr. Hana Beláková (cvičící, garant, zkoušející)
Mgr. Daniela Dlabolová (cvičící, zkoušející)
PhDr. Jitka Sýkorová (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
upevnit stávající znalost obecného jazyka, rozšířit znalost gramatiky a slovní zásoby, prohloubit schopnost orientace v psaném textu, schopnost porozumění mluvenému projevu a schopnost vlastního vyjadřování ústní i písemnou formou v běžných situacích
 
Obsah předmětu:
1.
Tématické okruhy:situace spojené s cestováním, studiem a pracovním pobytem v zahraničí, charakteristiky zemí, osob a situací, reálie cizích zemí, úryvky z cizojazyčné literatury; zásady psaní životopisů a esejů...Klíčové gramatické jevy:slovesné časy, pasivum, modální slovesa, kondicionály, vedlejší věty, komparativa a superlativa, předložky, spojky a příslovečná určení (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Řeháková, A. Espańol para les debutantes MZLU 1996 Skriptum Hamplová Francouzština pro jazykové školy 1 - - Učebnice Hamplová Francouzština pro jazykové školy 2 - - Učebnice Pravda Francouzština pro samouky - 1995 Učebnice Pravdová, M. Francouzština pro začátečníky - Français pour vous Leda 1998 Učebnice Řeháková, A. Odborné francouzské texty pro PEF MZLU 1998 Skriptum Bartoš, L. Španělština - praktický jazykový průvodce - - Ostatní Dubský Španělština pro jazykové školy 1 - - Učebnice Dubský Španělština pro jazykové školy 2 - - Učebnice Prokopová, L. Španělština pro samouky - 1996

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Lednice


Poslední změnu provedl Ing. Marek Jičínský dne 14. 12. 2010.

Type of output: