Course syllabus AJZF2 - Anglický jazyk-zdvoj.výuka ZF (FH - WS 2007/2008)Help


     Czech          


Kód předmětu:
AJZF2
Název předmětu česky:
Anglický jazyk-zdvoj.výuka ZF
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2007/2008
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
žádná
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Zahradnická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity: Ochrana rostlin I nebo Ateliéry a praktika I nebo Nauka o krajině II
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2004/2005 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Marek Jičínský dne 14. 12. 2010.

Type of output: