Sylabus předmětu LEV - Lesy Evropy (LDF - ZS 2010/2011)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LEV
Název předmětu česky: Lesy Evropy
Název předmětu anglicky:
Forests of Europe
Semestr:
ZS 2010/2011
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty znát druhové složení lesů v Evropě včetně Středomoří v ekosystémovém a ekologickém pojetí v rámci vegetační zonace a stupňovitosti vegetace a poznávat významné druhy dřevin dle morfologických znaků, správně je pojmenovat dle vědecké nomenklatury.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod, Evropa - rozdělení lesních regionů, Ekologická klasifikace klimatu v Evropě, (dotace 0/0)
2.Praktické cvičení - exkurze BZA (dotace 0/0)
3.Charakteristika mírného pásma, charakteristika boreálního pásma, etesiová vegetace, mediterán. (dotace 0/0)
4.
Evropa západ + položky dřevin (dotace 0/0)
5.
Praktické cvičení - BZA Mendelovy univerzity (dotace 0/0)
6.
Evropa sever+ dia (dotace 0/0)
7.Evropa severovýchod (dotace 0/0)
8.Evropa střed + dia (dotace 0/0)
9.Evropa jihovýchod + položky (dotace 0/0)
10.
Alpy (dotace 0/0)
11.
Mediterán I + dia, (dotace 0/0)
12.
Mediterán II (dotace 0/0)
13.
Opakování dřevin (dotace 0/0)
14.
Zápočet (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
18 h
0 h
odborná exkurze
4 h
0 h
konzultace
2 h
10 h
veřejná prezentace (ústní)
4 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení25 h
25 h
příprava na průběžný test
20 h
20 h
příprava prezentace
10 h10 h
zpracování seminární práce5 h5 h
Celkem88 h70 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
a) Praktické poznávání dřevin,
b) Test z teoretické části
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KRÁL, V. Fyzická geografie Evropy. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 348 s. ISBN 80-200-0684-2.
POLUNIN, O. -- WALTERS, M. A Guide to the vegetation of Britain and Europe. Oxford: Oxford University Press, 1985. 243 s. ISBN 0-19-217713-3.

Doporučená:
BEAN, W. J., Trees and Shrubs Hardy in the British Isles, I-IV, John Murray, London, ISBN 0-7195-2428-8, 1980
Coniferia , Multimediální atlas jehličnatých dřevin, CD, Coniferia, Břeclav, 2000
HENDRYCH, R., Fytogeografie, SPN, Praha 1984
KOBLÍŽEK, J., Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků, Sursum, Tišnov, ISBN 80-85799-86-3, 2000
KREMER, B. P., Stromy, Ikar, Praha, ISBN 80-85830-92-2, 1995
KRÜSSMANN, G., Evropské dřeviny, SZN, Praha, 1978
KRÜSSMANN, G., Handbuch der Laubgehölze I-III, Paul Parey, Berlin,Hamburg ISBN 3-489-62122-0, 1973
KRÜSSMANN, G., Handbuch der Nadelgehölze, Paul Parey, Berlin, Hamburg, ISBN 3-489-71422-9, 1972
MAYER, H., Walder Europas, Gustav Fischer Verlag Stuttgart, ISBN 3-437-30441-0, 1984
PILÁT, J., Jehličnaté stromy a keře našich zahrad a parků, ČSAV, Praha 1964
PILÁT, J., Listnaté stromy a keře našich zahrad a parků, ČSAV, Praha, 1953
ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J., Dendrologie lesnická 1. část, Jehličnany, skripta, MZLU v Brně, ISBN 80-7157-162-8, 1995
ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J., Dendrologie lesnická 2. část, Listnáče I, skripta, MZLU v Brně, ISBN 80-7157-169-5, 1995
ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J., Dendrologie lesnická 3. část, Listnáče II, skripta, MZLU v Brně, ISBN 80-7157-236-5, 1996
VĚTVIČKA, V., Evropské stromy, Aventinum Praha, 1999, ISBN 80-7151-104-8
VIDAKOVIĆ, M. , Conifers Morphology and Variation, GZH Zagreb, ISBN 86-399-0279-8, 1991
ZELENÝ, V., Rostliny Středomoří, Academia Praha, ISBN 80-200-1224-9, 2005

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 15. 11. 2011.

Typ výstupu: