Sylabus predmetu CST - Části strojů (LDF - LS 2009/2010)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: CST
Název v jazyce výuky: Části strojů
Název česky: Části strojů
Název anglicky: Machine Components
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2009/2010
Vyučující: doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Vít Novák, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (přednášející)
Výchozí předměty: ne (Části strojů (modul V) nebo nyní Části strojů (modul V))
 
Zaměření předmětu:
Je předmětem aplikovaného základu, je předmětem povinným. Předmět dává základní informace o strojních součástech dřevařské techniky.
 
Obsah předmětu:
1.Technické materiály (dotace 1/2)
 
a.Železné a neželezné kovy
b.Nekovové materiály(přírodní a umělé)

2.Namáhání a zkoušky strojních součástí (dotace 1/2)
 
a.Způsoby namáhání a pevnostní výpočty strojních součástí
b.Zkoušky materiálů pro strojní součásti a nástroje

3.Nástrojové materiály a jejich tepelné zpracování (dotace 1/2)
 
a.Materiály pro dřevoobráběcí nástroje
b.Tepelné zpracování a super tvrdé vrstvy

4.Rozebíratelné spoje (dotace 1/2)
 
a.Klíny, pera a svěrné spoje
b.Šroubové, kolíkové a čepové spoje, výpočet šroubového spoje

5.Nerozebíratelné spoje (dotace 1/2)
 
a.Svarové, pajené a lepené spoje
b.Nýtované a nalisované spoje

6.Části pružící a přenosové části (dotace 1/2)
 
a.Pružiny
b.Hřídele a vřetena, výpočet kritických otáček
c.Valivá a kluzná ložiska

7.Hřídelové spojky (dotace 1/2)
 
a.Mechanicky rozpojované a nerozpojované spojky, základní výpočet
b.Hydrodynamické a elektrodynamické spojky

8.Třecí převody (dotace 1/2)
 
a.Třecí převody přímé
b.Opásané převody řemenové a lanové
c.Návrh řemenového převodu kotoučové pily

9.Řetězové převody a řetězy (dotace 1/2)
 
a.Řetězy zdvihací, transportní a převodové
b.Návrh řetězového převodu dopravníku

10.Ozubené převody a převodovky (dotace 1/2)
 
a.Konstrukční typy ozubených převodů
b.Převodovky

11.Kinematické mechanismy (dotace 1/2)
 
a.Klikový,kulisový, vačkový, šroubový mechanismus
b.Maltézský mechanismus, rohatka a západka
c.Výpočet kinematiky rámové pily

12.Pohony dřevařských strojů (dotace 2/4)
 
a.Zdroje energie a přenos energie u dřevařského stroje
b.Spalovací motory
c.Elektromotory

13.Základní funkční celky strojů (dotace 1/2)
 
a.Rámy a základy strojů

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Znalost výrobní techniky a mechanizace

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška12 h14 h
     cvičení24 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h50 h
     příprava na průběžné hodnocení50 h30 h
     příprava na průběžný test10 h10 h
Celkem126 h104 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška.
Zápis je podmíněn účastí na cvičení, odevzdanými projekty a absolvováním testů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPERNICA, J.Části strojůBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200180-7157-492-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 15. 11. 2011.

Typ výstupu: