Sylabus predmetu CST - Části strojů (LDF - LS 2009/2010)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CST
Název předmětu česky:
Části strojů
Název předmětu anglicky:
Machine Components
Semestr:
LS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Vít Novák, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (přednášející)
Prerekvizity:
ne (Části strojů (modul V) nebo nyní Části strojů (modul V))
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Je předmětem aplikovaného základu, je předmětem povinným. Předmět dává základní informace o strojních součástech dřevařské techniky.
 
Obsah předmětu:
1.Technické materiály (dotace 1/2)
 
a.
Železné a neželezné kovy
b.
Nekovové materiály(přírodní a umělé)

2.
Namáhání a zkoušky strojních součástí (dotace 1/2)
 
a.
Způsoby namáhání a pevnostní výpočty strojních součástí
b.Zkoušky materiálů pro strojní součásti a nástroje

3.
Nástrojové materiály a jejich tepelné zpracování (dotace 1/2)
 
a.Materiály pro dřevoobráběcí nástroje
b.
Tepelné zpracování a super tvrdé vrstvy

4.
Rozebíratelné spoje (dotace 1/2)
 
a.Klíny, pera a svěrné spoje
b.Šroubové, kolíkové a čepové spoje, výpočet šroubového spoje

5.
Nerozebíratelné spoje (dotace 1/2)
 
a.
Svarové, pajené a lepené spoje
b.
Nýtované a nalisované spoje

6.Části pružící a přenosové části (dotace 1/2)
 
a.Pružiny
b.
Hřídele a vřetena, výpočet kritických otáček
c.Valivá a kluzná ložiska

7.Hřídelové spojky (dotace 1/2)
 
a.
Mechanicky rozpojované a nerozpojované spojky, základní výpočet
b.Hydrodynamické a elektrodynamické spojky

8.
Třecí převody (dotace 1/2)
 
a.
Třecí převody přímé
b.
Opásané převody řemenové a lanové
c.
Návrh řemenového převodu kotoučové pily

9.Řetězové převody a řetězy (dotace 1/2)
 
a.
Řetězy zdvihací, transportní a převodové
b.
Návrh řetězového převodu dopravníku

10.Ozubené převody a převodovky (dotace 1/2)
 
a.
Konstrukční typy ozubených převodů
b.
Převodovky

11.
Kinematické mechanismy (dotace 1/2)
 
a.
Klikový,kulisový, vačkový, šroubový mechanismus
b.
Maltézský mechanismus, rohatka a západka
c.
Výpočet kinematiky rámové pily

12.
Pohony dřevařských strojů (dotace 2/4)
 
a.
Zdroje energie a přenos energie u dřevařského stroje
b.Spalovací motory
c.
Elektromotory

13.
Základní funkční celky strojů (dotace 1/2)
 
a.
Rámy a základy strojů

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
12 h
14 h
cvičení
24 h
0 h
příprava na zkoušku30 h50 h
příprava na průběžné hodnocení
50 h
30 h
příprava na průběžný test
10 h10 h
Celkem
126 h
104 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška.
Zápis je podmíněn účastí na cvičení, odevzdanými projekty a absolvováním testů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PERNICA, J. Části strojů. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 139 s. ISBN 80-7157-492-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 15. 11. 2011.

Typ výstupu: