Course syllabus ZFPR - Final Project (REC - WS 2009/2010)


     Czech          


Kód předmětu:
ZFPR
Název předmětu česky:
Final Project
Název předmětu anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (15 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
studovat na fakultě REK
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2009/2010, ZS 2008/2009, ZS 2007/2008 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla RNDr. Jana Gotthardová dne 14. 10. 2009.

Type of output: