Course syllabus ZPKR - Accessing the Landscape (FFWT - 2009/2010 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: ZPKR
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Zpřístupňování krajiny
Název anglicky: Accessing the Landscape
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2009/2010
Vyučující: doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost analytické práce v prostředí AutoCAD a GIS.
-Schopnost aplikovat nejnovější vědecké poznatky v oboru zpřístupňování krajiny.
-Znalost soudobých vědeckých poznatků v oboru zpřístupňování krajiny.
-Způsobilost vědecky řešit problematiku zpřístupnění krajiny v komplexním pojetí při začlenění technických, ekonomických i ekologických kritérií.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 18. 7. 2013.

Type of output: