Course syllabus VOKR - Water in Landscape (FFWT - 2009/2010 - post-graduate studies)


     Czech          English          


Course code:
VOKR
Course title in Czech:
Water in Landscape
Course title in English: Water in Landscape
Semester:
2009/2010
Mode of completion and number of credits:
Exam (0 credits), Ph.D. commissional exam (0 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 0/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/0 (lectures per period / seminars per period)
Level of course: doctor
Course type:
optional
Type of delivery:
-- item not defined --
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor: prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Course supervising department:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Teachers: prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (supervisor)
Prerequisites:
none
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Water in the landscape -- basic specifics, river network, river types and their characteristics
 
Course content:
1.Water in the landscape -- basic specifics, river network, river types and their characteristics (grant 4/0) (allowance 0/0)
2.
Reservoirs -- natural, artificial (grant 2/0) (allowance 0/0)
3.
Stabilization measures in a basin, water detention measures (grant 4/0) (allowance 0/0)
4.
Biotechnical and biological stabilization of bank areas (flow, reservoir) (grant 4/0) (allowance 0/0)
5.Prognostic methods of bank retreat -- method for abrasion terminant establishment (grant 4/0) (allowance 0/0)
6.
Stabilization of river ecosystems -- water quality and its affecting (grant 2/0) (allowance 0/0)
7.7. Methods for the assessment of the current vegetation along water courses (QBR, Šlezingr 2000) (grant 4/0) (allowance 0/0)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
lecture
24 h
0 h
consultation56 h0 h
preparation for exam
50 h
0 h
preparation of presentation20 h0 h
Total
150 h
0 h
 
Assessment methods:
examination
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
HERYNEK, J. -- TLAPÁK, V. Lesnické meliorace: cvičení. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 120 p. ISBN 80-7157-445-7.
TLAPÁK, V. -- HERYNEK, J. Malé vodní nádrže. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. 198 p. ISBN 80-7157-635-2.
ŠÁLEK, J. -- TLAPÁK, V. -- SALAŠOVÁ, A. Protipovodňová prevence a krajinné plánování. 1st ed. Pardubice: Česká společnost krajinných inženýrů, 2003. 300 p. ISBN 80-903258-0-7.
TLAPÁK, V. -- ŠÁLEK, J. -- LEGÁT, V. Voda v zemědělské krajině. Praha: Zemědělské nakladatelství Brázda, 1992. 320 p. ISBN 80-209-0232-5.
ŠLEZINGR, M. -- ÚRADNÍČEK, L. Bankside trees and shrubs. 1st ed. Brno: CERM, 2003. 128 p. ISBN 80-7204-307-2.
KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. Revitalizace v krajině. Brno: MZLU v Brně, 2009. 120 p.
ŠLEZINGR, M. Stabilizace říčních ekosystémů. 1st ed. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 353 p. ISBN 80-7204-403-6.
KRAVKA, M. -- ŠLEZINGR, M. -- FIALOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- MARKOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2009. 138 p. ISBN 978-80-7375-337-5.
ŠLEZINGR, M. -- ÚRADNÍČEK, L. Vegetační doprovod vodních toků. 1st ed. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. 175 p. ISBN 978-80-7375-349-8.

Course listed in study plans for this semester:
-- item not defined --
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 11/21/2010.

Type of output: