Course syllabus BOP - Bioengineering Techniques in Catchment Area (FFWT - 2009/2010 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Course code: BOP
Course title in language of instruction: -- item not defined --
Course title in Czech: Bioengineering Techniques in Catchment Area
Course title in English: Bioengineering Techniques in Catchment Area
Mode of completion and number of credits: Exam (0 credits), Ph.D. commissional exam (0 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 0/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/0 (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction: Czech
Level of course: doctor
Semester: 2009/2010
Name of lecturer: prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (supervisor)
Prerequisites: none
 
Aims of the course:
Biotechnical Measures in a Basin -- Basic Classification, Purpose and Objectives of Biotechnical Stabilization Measures in a Basin.
Biotechnical Stabilization of banks (flow, reservoir).
 
Course contents:
1.Biotechnical Measures in a Basin -- Basic Classification, Purpose and Objectives of Biotechnical Stabilization Measures in a Basin (grant 10/0) (allowance 0/0)
 
a.Assessment of moisture conditions in the basin
b.Soil Erosion Control -- classical methods
c.Soil Erosion Control -- use of geosynthetics, the "Gras und Holz" method

2.Biotechnical Stabilization of banks (flow, reservoir) (grant 14/0) (allowance 0/0)
 
a.Prognostic methods of bank retreat -- application
b.Stabilization of river ecosystems -- vegetation infiltration protection zones

 
Learning outcomes and competences:
-- item not defined --
Type of course unit: optional
Year of study: Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement: There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules: -
 
Learning activities and study load (hours of study load):
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Direct teaching
     lecture24 h0 h
     practical training56 h0 h
Self-study
     preparation for exam50 h0 h
     preparation of presentation20 h0 h
Total150 h0 h
 
Assessment methods:
oral examination
 
Recommended reading:
TypeAuthorTitlePublished inPublisherYearISBN
RQŠLEZINGR, M.Abrasion der Ufer: Beitrag zur Problematik zur Sicherung der UferstabilitätBrnoVysoké učení technické200280-214-2206-8
RQŠLEZINGR, M.Bank stabilization - zone Rokle (Stabilizace břehů)978-80-7204-660-7
RQŠLEZINGR, M.Břehová abraze: příspěvek k problematice zajištění stability břehůBrnoCERM200480-7204-342-0
RQŠLEZINGR, M.Stabilizace říčních ekosystémůBrnoAkademické nakladatelství CERM200580-7204-403-6
RQÚRADNÍČEK, L. -- ŠLEZINGR, M.Vegetační doprovod vodních toků a nádržíBrnoAkedemické nakladatelství CERM,s.r.o., 200280-7204-269-6
RQHERYNEK, J. -- TLAPÁK, V.Funkce krajinných segmentů z pohledu ochrany povodí před povodněmi2005ISSN 1211-8516
RQJŮVA, K. -- TLAPÁK, V.Odvodňování a úpravy toků.BrnoVysoká škola zemědělská1978
RQHANÁK, K. -- KUPČÁK, V. -- SKOUPIL, J. -- ŠÁLEK, J. -- TLAPÁK, V. -- ZUNA, J.Stavby pro plnění funkcí lesaPrahaInformační centrum ČKAIT, s.r.o.2009978-80-87093-76-4
RQTLAPÁK, V. -- ŠÁLEK, J. -- LEGÁT, V.Voda v zemědělské krajiněPrahaZemědělské nakladatelství Brázda199280-209-0232-5

RQrequired
RErecommended


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 11/21/2010.

Type of output: