Course syllabus ZFAR - Forest Access Roads (REC - SS 2009/2010)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: ZFAR
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Forest Access Roads
Název anglicky: Forest Access Roads
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity), zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2009/2010
Vyučující: doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla RNDr. Jana Gotthardová dne 9. 9. 2009.

Type of output: