Course syllabus ZFAR - Forest Access Roads (REC - WS 2009/2010)


     Czech          


Kód předmětu:
ZFAR
Název předmětu česky: Forest Access Roads
Název předmětu anglicky:
Forest Access Roads
Semestr:
ZS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity), zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Rektorát
Vyučující:
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (garant, zkoušející)
Prerekvizity: studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2009/2010, LS 2008/2009, ZS 2008/2009, LS 2007/2008, ZS 2007/2008 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla RNDr. Jana Gotthardová dne 29. 4. 2009.

Type of output: