Course syllabus UVTHB - River Channel Reconstruction and Torrent Control (FFWT - SS 2009/2010)


     Czech          English          


Course code:
UVTHB
Course title in Czech:
River Channel Reconstruction and Torrent Control
Course title in English:
River Channel Reconstruction and Torrent Control
Semester: SS 2009/2010
Mode of completion and number of credits: Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/2/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
master
Course type: required
Type of delivery: usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor: prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Course supervising department: Department of Landscape Management (FFWT)
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Teachers: doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D. (lecturer)
Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka (examiner, instructor, lecturer)
Ing. Jana Marková, Ph.D. (instructor)
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (examiner, lecturer, supervisor)
prof. Ing. Václav Tlapák, CSc. (lecturer)
Prerequisites:
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Solution treatment of small rivers
Protection against flooding
Stabilization of the riverbed
Proposal growing escort
 
Course content:
1.1 - development of treatment of small rivers (allowance 2/2)
2.2 - Erosion of bottom and banks (allowance 2/2)
3.3 - torrent and treatment of small rivers, situation (allowance 6/6)
 
a.
the longitudinal profile
b.
the objects on small streams and streams

4.
4 - accompanying vegetation (allowance 4/4)
5.
5 - Environmental regulation of small streams (allowance 2/2)
6.6 - Caring for the rivers and streams untreated (allowance 2/2)
7.7 - Maintenance and modifications of objects


8 - 9 Basic Technology
(allowance 2/2)
8.
8 - 9 Basic Technology (allowance 2/2)
9.10 -13 Legislation - Water Act, project (allowance 2/2)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching methodDaily attendance
lecture
24 h
practice
24 h
professional educational excursion
16 h
consultation
6 h
project work
20 h
preparation for exam
30 h
elaboration and execution of projects
20 h
Total
140 h
 
Assessment methods:
examination
 
Assessment criteria ratio:
Requirement typeDaily attendance
Total0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. Revitalizace v krajině. Brno: MZLU v Brně, 2009. 120 p.
ŠLEZINGR, M. Stabilizace říčních ekosystémů. 1st ed. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 353 p. ISBN 80-7204-403-6.
KRAVKA, M. -- ŠLEZINGR, M. -- FIALOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- MARKOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2009. 138 p. ISBN 978-80-7375-337-5.
ŠLEZINGR, M. -- ÚRADNÍČEK, L. Vegetační doprovod vodních toků. 1st ed. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. 175 p. ISBN 978-80-7375-349-8.

Recommended:
, ČSN 73 6530 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie,
, TNV 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků 1993,
, TNV 75 2102 Úprava potoků,
, TNV 75 2103 Úprava řek ,
, Zákon č. 114/1992Sb. O ochraně přírody a krajiny,
, Zákon č. 17/1992 Sb. O Životním prostředí,
, Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách (vodní zákon),
Herynek, J., Tlapák, V., Lesnické meliorace, ES MZLU v Brně, 2000.
Mare�, K., Úpravy toků, ES ČVUT Praha, 1997.
Novák, L., Iblová, M., �kopek, V., Vegetace v úpravách vodních toků a nádrží, SNTL Praha, 1986.
Riedl, O., Zachar, D. et al., Lesnicko-technické meliorace. SZN Praha, 1973,
Tlapák, V., Herynek, J., Úpravy vodních toků a hrazení bystřin, ES MZLU v Brně, 2001.
Tlapák, V., Pavlík, Vl., Technologie melioračních staveb, ES MZLU v Brně, 2001.
�álek, J. , Vodní hospodářství krajiny I., FAST Brno, 1997.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study C-LE-LE Biotechnics Landscaping, full-time form, initial period WS 2009/2010
Field of study C-LE-ILU Integrated land use, full-time form, initial period WS 2009/2010
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 11/15/2011.

Type of output: