Course syllabus RAR - Reclamation and Revitalization (FFWT - SS 2009/2010)


     Czech          English          


Course code:
RAR
Course title in Czech:
Reclamation and Revitalization
Course title in English: Reclamation and Revitalization
Semester: SS 2009/2010
Mode of completion and number of credits:
Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/2/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course: master; master continuing
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Course supervising department:
Faculty:
Teachers:
Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D. (instructor)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (examiner, lecturer)
Ing. Jakub Pokorný (instructor)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (examiner, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Rehabilitation of degraded and devastated landscape segments and elements of biological and technical processes. Revitalization of the aquatic environment in the countryside
 
Course content:
1.
Reclamation (allowance 14/14)
 
a.Reclamation and restoration, concepts, reports. Breakdown of reclamation. Technical rehabilitation, structure, technology, procedures. The objects according to the type of reclamation anthropogenic deterioration of the landscape. Objects reclamation after mining of raw materials and specific destructive land use.
b.
Objects reclamation after mining of raw materials and specific destructive land use. Reclamation of dumps, waste dumps, dumps, dumping of solid waste, energy and technological tailings sludge.
Solution of controlled and uncontrolled municipal landfills and industrial waste.
c.
Biological subsequent rehabilitation. Classification, types, forms. Establishment of vegetation rehabilitation and secondary direct methods. Selecting tree species for restoration, classification and determination by the effects of and reactions to the environment. Soil preparation, afforestation, structure, methods of primary care. Educational biotech processes, preparation and target the jury. Conversion technology. Protection of vegetation rehabilitation, functional differential use.
d.
Legislation and government of reclamation.

2.
Revitalization (allowance 14/14)
 
a.Anthropogenic landscape changes and their impact on the retention capacity of the landscape. Restoring the natural character of the aquatic environment. Important landscape element.
b.
Application of the revitalization of flood protection. Evaluation of effectiveness of restoration actions flow. Fortification trough its suitability in terms of revitalization.
c.
Protection and restoration of water permeability of migration flows. Pools and wetlands.
d.Interactions of the watercourse and its environs. The objectives of the revitalization of water courses. Fundamental principles of restoration of water flows.
e.
Revitalizing small water tank. Vegetation treatment for revitalization. Operation and maintenance of rehabilitation works

Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture
28 h
practice
28 h
professional educational excursion8 h
preparation for exam
42 h
elaboration and execution of projects
42 h
Total148 h
 
Assessment methods:
Credit, exam
 
Assessment criteria ratio:
Requirement typeDaily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
Plochy a úprava území. Rekultivace : katalog popisů a směrných cen stavebních prací. Praha: ÚRS, 2006. 168 p. Katalog HSV 2006. ISBN 80-7369-028-4.
POKORNÝ, E. -- FILIP, J. -- LÁZNIČKA, V. Rekultivace. 1st ed. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. 128 p. ISBN 80-7157-489-9.
SÁDLO, J. -- TICHÝ, L. Sanace a rekultivace po lomové a důlní těžbě : tržné rány v krajině a jak je léčit. 1st ed. Brno: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, 2002. 35 p. ISBN 80-903121-1-X.
DIMITROVSKÝ, K. Zemědělské, lesnické a hydrické rekultivace území ovlivněných báňskou činností. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. 66 p. ISBN 80-7271-065-6.
JUST, T. et al. Revitalizace vodního prostředí. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2003. 144 p. ISBN 80-86064-72-7.
KRÁLOVÁ, H. Řeky pro život: revitalizace řek a péče o nivní biotopy. Brno: Veronica, 2001. 439 p. ISBN 80-238-8939-7.
JUST, T. et al. Vodohospodářské revitalizace: a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi. Praha: Český svaz ochránců přírody :, 2005. 359 p. ISBN 80-239-6351-1.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study C-LE-ILU Integrated land use, full-time form, initial period WS 2009/2010
Field of study C-LE-LE Biotechnics Landscaping, full-time form, initial period WS 2009/2010
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 11/15/2011.

Type of output: