Course syllabus LPED - Forest Soil Science (FFWT - SS 2009/2010)


     Czech          English          


Course code: LPED
Course title in Czech:
Forest Soil Science
Course title in English:
Forest Soil Science
Semester:
SS 2009/2010
Mode of completion and number of credits: Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes: full-time, 2/2/3 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 20/0/0 (h/h/days in semester) (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
bachelor
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction: Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Department of Geology and Pedology (FFWT)
Faculty:
Teachers:
Ing. Jakub Houška, Ph.D. (instructor)
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (instructor, lecturer)
Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. (instructor)
Ing. Jan Pecháček, Ph.D. (instructor)
prof. Ing. Klement Rejšek, CSc. (examiner, lecturer)
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
none
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
<BR>
<U><B>Objectives:</U></B><BR>
Description of the basic soil properties, a linkage within them. Characterisation of processes in pedosphere/forest habitat. Forest soils, their distinctive features and behaviour. Soil classification. Major soil units. Soil Fertility, maintanence/conservation of soil fertility.
 
Course content:
1.
I. Concept of Forest Soil Formation: General Approach, Factors, and Processes. (allowance 0/0)
2.II. Pedogenesis on forest habitat. Factors of soil development. (allowance 0/0)
3.
III. Soil formation: (allowance 0/0)
4.the soil forming factors (allowance 0/0)
5.the soil habitat (allowance 0/0)
6.
components of soil (allowance 0/0)
7.
soil organic matter (allowance 0/0)
8.
cation exchange and anion adsorption (allowance 0/0)
9.
nutrient cycling (allowance 0/0)
10.
soil properties at individual horizons (allowance 0/0)
11.
IV. Morphogenetical Approach and Forest Soils.Principles.Requirements. (allowance 0/0)
12.
V. Characteristic features of forest soils. Zonal, introzonal and azonal soils. (allowance 0/0)
13.
VI. Processes in Profile Development. (allowance 0/0)
14.VII. Overview of Forest Soil Classification.General Principles: (allowance 0/0)
15.
FAO/ISSS 1994 (allowance 0/0)
16.
US Department of Agricultural System, Keys to Soil Taxonomy 1992 (allowance 0/0)
17.
Canadian System of Soil Classification 1987 (allowance 0/0)
18.
C.P.C.S. 1992 (allowance 0/0)
19.
Other national systems (allowance 0/0)
20.
VIII. Major Soil Units. Histosols, Entisols, Vertisols, Mollisols, Aridisols, Spodosols, Alfisols, Ultisols, Oxisols, Inceptisols. (allowance 0/0)
21.
IX. Brunisols, Chernozemic soils, Cryosols, Gleysols, Luvisols, Organic soils, Podzols, Regosols, Solonetzes/Solods. (allowance 0/0)
22.
X. An oversimplified key to Fluvisols, Gleysols, Regosols, Leptosols, Arenosols, Andosols, Vertisols, Cambisols, Calcisols, Gypsisols, Solonchaks, Solonetzes, Kastanozems, Phaeozems, Greyzems, Luvisols, Planosols, Podzoluvisols, Podzols, Lixisols, Acrisols, Alisols, Nitisols, Ferralsols, Plinthosols, Histosols, Anthrosol. (allowance 0/0)
23.
XI. Soil fertility. (allowance 0/0)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
lecture
28 h
20 h
practice
8 h
0 h
laboratory work10 h
0 h
field work
10 h
0 h
professional educational excursion
24 h
0 h
consultation
0 h
20 h
preparation for exam
20 h
40 h
preparation for regular assessment
20 h40 h
preparation for regular testing
0 h20 h
report from excursion, tour, practical placement
10 h
0 h
elaboration of reports10 h0 h
Total
140 h140 h
 
Assessment methods:
<U><B>Termination:</U></B>
Exam - combination of written and oral form.<BR>
The exam provides four credits.<BR>
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Recommended:
Ellis, B. a Foth, H., Soil Fertility, 2nd ed. Springer, Berlin, 1998.
et al., Půda: situační a výhledová zpráva, Ministerstvo zemědělství ČR, 1999.
et al., Statistická ročenka půdního fondu České republiky, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha, 1996.
Foth, H., Fundamentals of Soil Science, Wiley, Chichester, 1991.
Horník, S. et al., Fyzická geografie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1996.
Jenny, H. , The Soil Resource, Origin and Behaviour, Springer, New York, 1980.
Jírovec, V. , 100 x o hnojení v lese. Zásady zlepšování lesních půd a výživy lesních porostů hnojením, Lesnická práce, Kostelec n. Č. lesy, 2001.
Klimo, E., Lesnická pedologie, VŠZ, Brno, 1990.
Lipský, Z., Sledování změn v kulturní krajině, ČZU v Praze, Ústav aplikované ekologie Kostelec nad Černými lesy, 2001.
Němeček, J. , Klasifikační systém půd České republiky, ČZU, Praha, 2001.
Plíva, K., Přírodní podmínky v lesním plánování, ÚHUL, Brandýs n. Labem, 1991.
Prax, A.; Jandák, J. a Pokorný, E., Půdoznalství, MZLU v Brně, Brno, 1995.
Rejšek, K., Lesnickápedologie. Cvičení, MZLU, Brno, 1999.
Sumner, M.E., Handbook of Soil Science, Springer, Berlin, 2000.
Šály, R., Pôda základ lesnej produkcie, Příroda, Bratislava, 1978.
White, R.E., Introduction to the Principles and Practice of Soil Science, 2nd ed. Blackwell, Oxford, 1997.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study B-FOR-FOR Forestry, part-time form, initial period WS 2009/2010
Field of study B-FOR-FOR Forestry, full-time form, initial period WS 2009/2010
 
Course listed in previous semesters: SS 2013/2014, SS 2012/2013, SS 2011/2012, SS 2010/2011, WS 2010/2011, SS 2008/2009 (and older)
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 11/15/2011.

Type of output: