Sylabus předmětu SBZ - Státní bakalářská zkouška (LDF - LS 2009/2010)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SBZ
Název předmětu česky:
Státní bakalářská zkouška
Název předmětu anglicky:
State Bachelor Examination
Semestr:
LS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů:
státní bakalářská zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Děkanát LDF (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2007/2008
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2007/2008
Obor B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2007/2008
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2007/2008
Obor B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2007/2008
Obor B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2007/2008
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 15. 11. 2011.

Typ výstupu: