Course syllabus PCDS - Computer Aided Design (FFWT - WS 2009/2010)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: PCDS
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Počítačová podpora projektování
Název anglicky: Computer Aided Design
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2009/2010
Vyučující: Ing. Lenka Ševelová, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Úvod do CAD technologií v projektování. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy projekčních prací při konstrukci v oblasti stavebnictví za pomoci moderních CAD systémů pomocí řešení praktických úloh ve 2D. Student v průběhu semestru získá komplexní přehled o tvorbě výkresové dokumentace. Po absolvování bude mít student základní znalosti v projektování a přehled o dalších možnostech využití těchto moderních metod navrhování.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost samostatné práce
-Tvorba projektů a jejich management
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Rozvíjení prostorové představivosti
-Schopnost zpracovávat technické výkresy v digitální formě
-Získání, popřípadě prohloubení technických vědomostí a dovedností potřebných při čtení a kreslení stavebních výkresů a schémat
-Znalost technického kreslení
-Způsobilost práce v projekčním software

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení30 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení20 h
     zpracování projektů34 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět bude zakončen zápočtem. Započet se bude udělovat na základě vypracování konkrétních příkladů výkresů stavebních objektů, konstrukčních detailů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSPIELMANN, M. -- ŠPAČEK, J.AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2004 až 2007BrnoComputer Press200680-251-1210-1
ZSPIELMANN, M. -- ŠPAČEK, J.AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2008 a 2009BrnoComputer Press2008978-80-251-2302-7
ZFOŘT, P. -- KLETEČKA, J.AutoCAD 2010: učebniceBrnoComputer Press2009978-80-251-2181-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 24. 6. 2011.

Type of output: