Sylabus predmetu PCDS - Computer Aided Design (FFWT - WS 2009/2010)


     Čeština          


Kód předmětu:
PCDS
Název předmětu česky:
Počítačová podpora projektování
Název předmětu anglicky: Computer Aided Design
Semestr: ZS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Lenka Ševelová, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Úvod do CAD technologií v projektování. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy projekčních prací při konstrukci v oblasti stavebnictví za pomoci moderních CAD systémů pomocí řešení praktických úloh ve 2D. Student v průběhu semestru získá komplexní přehled o tvorbě výkresové dokumentace. Po absolvování bude mít student základní znalosti v projektování a přehled o dalších možnostech využití těchto moderních metod navrhování.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
30 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
zpracování projektů34 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět bude zakončen zápočtem. Započet se bude udělovat na základě vypracování konkrétních příkladů výkresů stavebních objektů, konstrukčních detailů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SPIELMANN, M. -- ŠPAČEK, J. AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2004 až 2007. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 285 s. ISBN 80-251-1210-1.
SPIELMANN, M. -- ŠPAČEK, J. AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2008 a 2009. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 376 s. ISBN 978-80-251-2302-7.
FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. AutoCAD 2010: učebnice. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 383 s. ISBN 978-80-251-2181-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2008/2009
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 24. 6. 2011.

Typ výstupu: