Course syllabus PPS - Project of Construction (FFWT - WS 2009/2010)


     Czech          English          


Course code:
PPS
Course title in Czech:
Project of Construction
Course title in English: Project of Construction
Semester:
WS 2009/2010
Mode of completion and number of credits:
Fulfillment of requirements (3 credits)
Mode of delivery and timetabled classes: full-time, 2/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course: master
Course type: optional
Type of delivery: usual
Mode of delivery for our mobility students abroad: -- item not defined --
Language of instruction: Czech
Course supervisor:
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Course supervising department:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Teachers:
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
State Bachelor Examination
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Project dokumentation, Landscape ingeneering, Water ingeneering
 
Course content:
engineering project
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture
28 h
professional educational excursion
12 h
preparation for regular assessment
20 h
preparation of presentation
10 h
writing of seminar paper
14 h
Total
84 h
 
Assessment methods:
none
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
ŠLEZINGR, M. Stabilizace říčních ekosystémů. 1st ed. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 353 p. ISBN 80-7204-403-6.
Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy: Úplné znění podle stavu k 18.7.2002. 1st ed. Praha: 2002. 139 p. ISBN 80-86364-69-0.
ONDREJECHOVÁ, V. Stavební zákon v praxi. Praha: Public History, 2000. 295 p. ISBN 80-86445-00-3.
DOLEŽAL, J. -- MAREČEK, J. -- VOBOŘIL, O. Stavební zákon v teorii a praxi: úplné znění zákona skomentářem, souvisící a prováděcí předpisy. 1st ed. Praha: Linde, 2005. 959 p. ISBN 80-7201-540-0.

Recommended:
Zákony - ovodách, o ochraně přírody a krajiny, stavební zákon, o lesích, aj.

Course listed in study plans for this semester:
-- item not defined --
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 07/04/2010.

Type of output: