Course syllabus VHOV - Water Management and Water Conservation (FFWT - WS 2009/2010)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Course code: VHOV
Course title in language of instruction: -- item not defined --
Course title in Czech: Water Management and Water Conservation
Course title in English: Water Management and Water Conservation
Mode of completion and number of credits: Exam (4 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 2/2/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Language of instruction: Czech
Level of course: master; master continuing
Semester: WS 2009/2010
Name of lecturer: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (instructor)
Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka (examiner, lecturer, supervisor)
Prerequisites: State Bachelor Examination
 
Aims of the course:
-- item not defined --
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-Ability to apply knowledge
-Ability to make decisions
-Ability to organize and plan ahead
-Capacity to learn
-Ethical commitment
-Professional knowledge
-Skilled at utilizing and processing information

Specific competences:
 
-Ability to comunicate with the state offices
-Ability to work in the field of water management of CR
-Ability to work with basic data of water quality
-Ability to work with principles of water mangement policy of the government

Type of course unit: required
Year of study: Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement: There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules: -
 
Learning activities and study load (hours of study load):
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     lecture28 h
     practice28 h
     professional educational excursion8 h
     consultation6 h
Self-study
     preparation for exam28 h
     preparation of presentation28 h
     writing of seminar paper14 h
Total140 h
 
Assessment methods:
none
 
Recommended reading:
TypeAuthorTitlePublished inPublisherYearISBN
RQKRAVKA, M. -- ŠLEZINGR, M. -- FIALOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- MARKOVÁ, J. -- VYSKOT, I.Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické melioraceBrnoMZLU v Brně2009978-80-7375-337-5
RQKRAVKA, M. -- MARKOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I.Základy lesnické a krajinářské hydrologie a hydraulikyBrnoMZLU v Brně2009978-80-7375-338-2
RQNOVÁKOVÁ, P. -- TOMAN, F. -- NOVÁK, J.PROBLEMATIKA VODNÍHO ZÁKONA č. 254/2001 Sb., OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ, MINIMÁLNÍ HLADINA PODZEMNÍ VODY
RQŘÍHA, J.Vodní hospodářství 10PrahaVydavatelství ČVUT200080-01-02261-7
RQŠILAR, J.Vodní zákon a souvisící předpisy
RQVodní zákon: úplné znění : aktualizace VI/4Český TěšínPoradce2006
RQPUNČOCHÁŘ, P. et al.Zákon o vodách č. 254/2001 Sb.: v úplném znění k lednu 2004 s rozšířeným komentářemPrahaSondy200480-86846-00-8

RQrequired
RErecommended


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 07/04/2010.

Type of output: