Course syllabus VHOV - Water Management and Water Conservation (FFWT - WS 2009/2010)


     Czech          English          


Course code:
VHOV
Course title in Czech:
Water Management and Water Conservation
Course title in English:
Water Management and Water Conservation
Semester: WS 2009/2010
Mode of completion and number of credits:
Exam (4 credits)
Mode of delivery and timetabled classes: full-time, 2/2/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
master; master continuing
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction: Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Faculty:
Teachers: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (instructor)
Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka (examiner, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
-- item not defined --
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching methodDaily attendance
lecture
28 h
practice28 h
professional educational excursion
8 h
consultation
6 h
preparation for exam
28 h
preparation of presentation28 h
writing of seminar paper
14 h
Total
140 h
 
Assessment methods:
none
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
KRAVKA, M. -- ŠLEZINGR, M. -- FIALOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- MARKOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2009. 138 p. ISBN 978-80-7375-337-5.
KRAVKA, M. -- MARKOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Základy lesnické a krajinářské hydrologie a hydrauliky. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2009. 113 p. ISBN 978-80-7375-338-2.
NOVÁKOVÁ, P. -- TOMAN, F. -- NOVÁK, J. PROBLEMATIKA VODNÍHO ZÁKONA č. 254/2001 Sb., OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ, MINIMÁLNÍ HLADINA PODZEMNÍ VODY. In XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference. Lednice na Moravě: Česká bioklimatologická společnost, 2002, p. cd.
ŘÍHA, J. Vodní hospodářství 10. 2nd ed. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000. 142 p. ISBN 80-01-02261-7.
ŠILAR, J. Vodní zákon a souvisící předpisy.
Vodní zákon: úplné znění : aktualizace VI/4. Český Těšín: Poradce, 2006. 64 p.
PUNČOCHÁŘ, P. et al. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb.: v úplném znění k lednu 2004 s rozšířeným komentářem. Praha: Sondy, 2004. 392 p. ISBN 80-86846-00-8.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study C-LE-ILU Integrated land use, full-time form, initial period WS 2008/2009
 
Course listed in previous semesters:
WS 2011/2012, WS 2010/2011, WS 2008/2009, WS 2007/2008, WS 2006/2007, SS 2005/2006 (and older)
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 07/04/2010.

Type of output: