Course syllabus VSTC - Water Supply, Sewer Construction and Sewage Water Purification (FFWT - WS 2009/2010)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Course code: VSTC
Course title in language of instruction: -- item not defined --
Course title in Czech: Water Supply, Sewer Construction and Sewage Water Purification
Course title in English: Water Supply, Sewer Construction and Sewage Water Purification
Mode of completion and number of credits: Exam (5 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 2/2/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Language of instruction: Czech
Level of course: master; master continuing
Semester: WS 2009/2010
Name of lecturer: Ing. Jana Marková, Ph.D. (examiner, lecturer, supervisor)
Ing. Katarína Peterková (examiner, instructor, lecturer)
Prerequisites: State Bachelor Examination
 
Aims of the course:
-- item not defined --
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-Ability to communicate with professionals in different field of study
-Ability to solve problems
-Basic computing skills
-Capacity to learn
-Professional knowledge
-Skilled at utilizing and processing information

Specific competences:
 
-Skill calculating water needs
-The ability to design method of wastewater disposal
-Understanding the technology of wastewater treatment

Type of course unit: required
Year of study: Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement: There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules: -
 
Learning activities and study load (hours of study load):
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     lecture24 h
     practice24 h
     professional educational excursion16 h
Self-study
     preparation for exam20 h
     preparation for regular assessment15 h
     elaboration of reports20 h
     elaboration and execution of projects8 h
Total127 h
 
Assessment methods:
none
 
Recommended reading:
TypeAuthorTitlePublished inPublisherYearISBN
RE, ČSN 73 65 21 Názvosloví vopdárenství, .
RE, ČSN 75 64 01 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel, .
RE, ČSN 75 64 02 Malé čistírny odpadních vod, .
REDohányos, M. et al., Anaerobní čistírenské technologie, NOEL 2000, Brno 1998.
REHlavínek, P., Intenzifikace čištění odpadních vod, NOEL 2000, Brno 1996.
REChudoba, J., Dohányos, M., Wanner, J., Biologické čištění odpadních vod, SNTL Praha 1991.
REKittner, Z., Čistota vod a cvičení, VUT Brno,1987.
RENypl, V., Zdravotně inženýrské stavby. Stokování, ČVUT, Praha, 1998.
REPlainer, J., Využívání a ochrana vodních zdrojů, 1983.
RESommer, L., Malé čistírny odpadních vod, Ministerstvo zemědělství 1993.
RESynáčková, M., Čistota vod, ČVUT, Praha,1996.

RQrequired
RErecommended


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 07/04/2010.

Type of output: