Course syllabus VSTC - Water Supply, Sewer Construction and Sewage Water Purification (FFWT - WS 2009/2010)


     Czech          English          


Course code:
VSTC
Course title in Czech:
Water Supply, Sewer Construction and Sewage Water Purification
Course title in English:
Water Supply, Sewer Construction and Sewage Water Purification
Semester:
WS 2009/2010
Mode of completion and number of credits:
Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/2/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
master; master continuing
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department: Department of Landscape Management (FFWT)
Faculty:
Teachers:
Ing. Jana Marková, Ph.D. (examiner, lecturer, supervisor)
Ing. Katarína Peterková (examiner, instructor, lecturer)
Prerequisites:
State Bachelor Examination
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
-- item not defined --
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture24 h
practice
24 h
professional educational excursion
16 h
preparation for exam20 h
preparation for regular assessment
15 h
elaboration of reports20 h
elaboration and execution of projects
8 h
Total
127 h
 
Assessment methods:
none
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Recommended:
, ČSN 73 65 21 Názvosloví vopdárenství, .
, ČSN 75 64 01 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel, .
, ČSN 75 64 02 Malé čistírny odpadních vod, .
Dohányos, M. et al., Anaerobní čistírenské technologie, NOEL 2000, Brno 1998.
Hlavínek, P., Intenzifikace čištění odpadních vod, NOEL 2000, Brno 1996.
Chudoba, J., Dohányos, M., Wanner, J., Biologické čištění odpadních vod, SNTL Praha 1991.
Kittner, Z., Čistota vod a cvičení, VUT Brno,1987.
Nypl, V., Zdravotně inženýrské stavby. Stokování, ČVUT, Praha, 1998.
Plainer, J., Využívání a ochrana vodních zdrojů, 1983.
Sommer, L., Malé čistírny odpadních vod, Ministerstvo zemědělství 1993.
Synáčková, M., Čistota vod, ČVUT, Praha,1996.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study C-LE-LE Biotechnics Landscaping, full-time form, initial period WS 2008/2009
 
Course listed in previous semesters:
WS 2012/2013, WS 2011/2012, WS 2010/2011, WS 2008/2009, WS 2007/2008, WS 2006/2007 (and older)
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 07/04/2010.

Type of output: