Course syllabus MVNO - Small Water Reservoirs and Sedimentation Basins (FFWT - WS 2009/2010)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Course code: MVNO
Course title in language of instruction: -- item not defined --
Course title in Czech: Small Water Reservoirs and Sedimentation Basins
Course title in English: Small Water Reservoirs and Sedimentation Basins
Mode of completion and number of credits: Exam (5 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 2/2/3 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Language of instruction: Czech
Level of course: master
Semester: WS 2009/2010
Name of lecturer: doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D. (examiner, lecturer, supervisor)
Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka (instructor)
Prerequisites: State Bachelor Examination
 
Aims of the course:
-- item not defined --
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-Ability to apply knowledge
-Ability to solve problems
-Basic computing skills
-Capacity to learn
-Designing and managing projects
-Professional knowledge
-Skilled at utilizing and processing information

Specific competences:
 
-Ability to be oriented in the building plans
-Ability to describe building constructions by proper way
-Ability to design and evaluate measures to support water retention in catchment
-To design and evaluate role of water reservoir in catchment (landscape)

Type of course unit: required
Year of study: Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement: There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules: -
 
Learning activities and study load (hours of study load):
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     lecture28 h
     practice28 h
     field work24 h
Self-study
     preparation for exam32 h
     elaboration and execution of projects40 h
Total152 h
 
Assessment methods:
none
 
Recommended reading:
TypeAuthorTitlePublished inPublisherYearISBN
RE, ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis horním v inžinierskej geológii,
RE, ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, 1997
RE, ČSN 75 3310 Odkaliště,
RE, ČSN 75 62 61 Dašďové nádrže,
RE, Generel rybníků a nádrží České republiky, Hydroprojekt a.s. Praha, 1996
RE, Vyhláška č. 62/1975Sb., O odborném technicko bezpečnostním dohledu, 1975
RE, Zákon č. 111/1994 Sb., O zadávání veřejných zakázek, 1994
RE, Zákon č. 244/1992 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí, 1992
REČížková, H., Flek, S., Husák, Kořenové čistírny a další systémy zlepšující kvalitu vody, Třeboň, 1994
REHerynek, J., Tlapák, V., Lesnické meliorace, ES MZLU v Brně, 2000
REMálek, J., Mika, Z., Tresová, A., Rybníky a účelové nádrže, SNTL Praha, 1989
REMálek, J., Návrh využití biologických nádrží na čištění odpadních vod, Metodiky ÚVTIZ Praha, č. 15, 1994
REMálek, J., Vodní hospodářství krajiny I, FAST Brno, 1997
RETlapák, V., Málek, J., Legát, Vl., Voda v zemědělské krajině, SZN Brázda Praha, 1992. 318s
REVotruba, L., Odkaliště, ES ČVUT v Praze, 1984
REVrána, K., Beran, J., Rybníky a účelové nádrže, ČVUT v Praze, 1998

RQrequired
RErecommended


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 07/04/2010.

Type of output: