Course syllabus MVNO - Small Water Reservoirs and Sedimentation Basins (FFWT - WS 2009/2010)


     Czech          English          


Course code:
MVNO
Course title in Czech:
Small Water Reservoirs and Sedimentation Basins
Course title in English:
Small Water Reservoirs and Sedimentation Basins
Semester:
WS 2009/2010
Mode of completion and number of credits:
Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/2/3 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course: master
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Department of Landscape Management (FFWT)
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Teachers:
doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D. (examiner, lecturer, supervisor)
Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka (instructor)
Prerequisites: State Bachelor Examination
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
-- item not defined --
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching methodDaily attendance
lecture
28 h
practice
28 h
field work
24 h
preparation for exam32 h
elaboration and execution of projects40 h
Total
152 h
 
Assessment methods:
none
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Recommended:
, ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis horním v inžinierskej geológii,
, ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, 1997
, ČSN 75 3310 Odkaliště,
, ČSN 75 62 61 Dašďové nádrže,
, Generel rybníků a nádrží České republiky, Hydroprojekt a.s. Praha, 1996
, Vyhláška č. 62/1975Sb., O odborném technicko bezpečnostním dohledu, 1975
, Zákon č. 111/1994 Sb., O zadávání veřejných zakázek, 1994
, Zákon č. 244/1992 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí, 1992
Čížková, H., Flek, S., Husák, Kořenové čistírny a další systémy zlepšující kvalitu vody, Třeboň, 1994
Herynek, J., Tlapák, V., Lesnické meliorace, ES MZLU v Brně, 2000
Málek, J., Mika, Z., Tresová, A., Rybníky a účelové nádrže, SNTL Praha, 1989
Málek, J., Návrh využití biologických nádrží na čištění odpadních vod, Metodiky ÚVTIZ Praha, č. 15, 1994
Málek, J., Vodní hospodářství krajiny I, FAST Brno, 1997
Tlapák, V., Málek, J., Legát, Vl., Voda v zemědělské krajině, SZN Brázda Praha, 1992. 318s
Votruba, L., Odkaliště, ES ČVUT v Praze, 1984
Vrána, K., Beran, J., Rybníky a účelové nádrže, ČVUT v Praze, 1998

Course listed in study plans for this semester:
Field of study C-LE-LE Biotechnics Landscaping, full-time form, initial period WS 2009/2010
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 07/04/2010.

Type of output: