Course syllabus LM - Forest Amelioration (FFWT - WS 2009/2010)


     Czech          English          


Course code:
LM
Course title in Czech:
Forest Amelioration
Course title in English:
Forest Amelioration
Semester:
WS 2009/2010
Mode of completion and number of credits:
Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/2/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 20/0/0 (h/h/days in semester) (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
-- item not defined --
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department: Department of Landscape Management (FFWT)
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Teachers: Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites: State Bachelor Examination
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
-- item not defined --
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
lecture
28 h
0 h
practice28 h
0 h
professional educational excursion
16 h0 h
consultation
0 h
20 h
preparation for exam42 h
42 h
elaboration and execution of projects
42 h
70 h
writing of seminar paper0 h
16 h
Total
156 h
148 h
 
Assessment methods:
none
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Recommended:
, ČSN 75 01 46 Lesnicko-technické meliorace - terminologie
, ČSN 75 21 01 Ekologizace úprav vodních toků, 1993.
, ČSN 75 21 06 Hrazení bystřin a strží. 1998
, ČSN 75 24 10 Malé vodní nádrže
, TNV 75 21 02 Úpravy potoků. 1999
, Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
Ehrlich, P. a kol., Metodické pokyny pro revitalizace potoků. Metodika 20/96, Praha 1996.
Jůva, K., Hrabal, A., Tlapák, V., Malé vodní toky, SZN Praha, 1984.
Kre�l, J., Hydraulika, ES MZLU v Brně, 2001.
Kre�l, J., Hydrologie, ES MZLU v Brně, 2001.
Mareš, K., Úpravy toků, ES ČVUT Praha, 1997.
Novák, L., Iblová, M., Škopek, V., Vegetace v úpravách vodních toků a nádrží, SZN Praha 1986.
Riedl, O., Zachar, D. a kol., Lesotechnické meliorace, SZN Praha, 1973.
Tlapák, V. - Herynek, J., Úpravy vodních toků a hrazení bystřin, ES MZLU v Brně, 2001.
Tlapák, V. - �álek, J., Legát, Vl., Voda v zemědělské krajině, SZN-Brázda, Praha 1992.
Vrána, K. - Beran, J., Rybníky a účelové nádrže, ES ČVUT Praha 1998.
�álek, J., Mika, Z., Tresová, A., Rybníky a účelové nádrže, SNTL Praha 1989.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study C-FE-FE Forest Engineering, full-time form, initial period WS 2009/2010
Field of study C-FE-FE Forest Engineering, part-time form, initial period WS 2009/2010
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 07/04/2010.

Type of output: