Course syllabus HYDRO - Hydrology (FFWT - WS 2009/2010)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Course code: HYDRO
Course title in language of instruction: -- item not defined --
Course title in Czech: Hydrology
Course title in English: Hydrology
Mode of completion and number of credits: Exam (4 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 1/1/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Language of instruction: Czech
Level of course: bachelor
Semester: WS 2009/2010
Name of lecturer: Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka (examiner, lecturer)
Ing. Jana Marková, Ph.D. (examiner, supervisor)
Ing. Katarína Peterková (instructor)
Prerequisites: none
 
Aims of the course:
-- item not defined --
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-Ability to analyse and synthesize
-Ability to work independently
-Basic computing skills
-Capacity to learn
-General knowledge
-Skilled at utilizing and processing information

Specific competences:
 
-Ability to analyze hydrological properties and relations in the basin
-Eligibility propose measures to increase water retention in the landscape
-Skill calculation of specific values ​​of river basin runoff

Type of course unit: required
Year of study: Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement: There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules: -
 
Learning activities and study load (hours of study load):
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     lecture28 h
     practice28 h
     field work8 h
Self-study
     preparation for exam2 h
     preparation for regular assessment20 h
     report from excursion, tour, practical placement6 h
     elaboration of reports24 h
Total116 h
 
Assessment methods:
none
 
Recommended reading:
TypeAuthorTitlePublished inPublisherYearISBN
RQJANDORA, -- STARA, V. -- STARÝ, M.Hydraulika a hydrologieBrnoCERM200280-214-2204-1
RQKREŠL, J.HydrologieBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200180-7157-513-5
RQHUBAČÍKOVÁ, V.HydrologieBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2002978-80-7157-638-92009
RQDUB, O.HydrologieSNTL Praha1969
RQHydrologiePrahaStátní zemědělské nakladatelství1965
RQKRAVKA, M.Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické melioraceBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2009978-80-7375-337-5
RQKRAVKA, M. -- MARKOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I.Základy lesnické a krajinářské hydrologie a hydraulikyBrnoMZLU v Brně2009978-80-7375-338-2
RECíslerová M: Inženýrská hydrologie, ČVUT Praha, 1989 Čerkašin A.: Hydrologická příručka, HMÚ Praha, 1963 Dýrová E.: Ochrana a organizace povodí – Návod ke komplexnímu projektu, VUT Brno, 1988 Hrádek F. a kolektiv: Hydrologie, VŠZ Praha, 1988 Krečmer L.: Vliv lesů na srážky – „Meteorologické zprávy“, Praha, 1952 Krešl J.: Hydrologie, MZLU Brno, 2001 Krešl J.: Hydrologie – hydrogram povodňové vlny, ES VŠZ Brno,1967 Krešl J. Bartuňková P.: Lesnické meliorace – cvičení, SNP Praha, 1978 Kunštátský J. Patočka C.: Základy hydrauliky a hydrologie, SNTL Praha, 1966 Matula S., Semotán J., Veselá J.: Hydrologie – praktikum, ČVUT Praha, 1989 Němec J.: Hydrologie, SZN Praha, 1965 Zachar D. a kolektiv: Lesnícke meliorácie, vydavatelství Príroda, Bratislava, 1984

RQrequired
RErecommended


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 07/04/2010.

Type of output: