Course syllabus HYDRO - Hydrology (FFWT - WS 2009/2010)


     Czech          English          


Course code:
HYDRO
Course title in Czech:
Hydrology
Course title in English:
Hydrology
Semester:
WS 2009/2010
Mode of completion and number of credits: Exam (4 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 1/1/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course: bachelor
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Ing. Jana Marková, Ph.D.
Course supervising department:
Department of Landscape Management (FFWT)
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Teachers:
Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka (examiner, lecturer)
Ing. Jana Marková, Ph.D. (examiner, supervisor)
Ing. Katarína Peterková (instructor)
Prerequisites:
none
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
-- item not defined --
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture
28 h
practice28 h
field work
8 h
preparation for exam
2 h
preparation for regular assessment
20 h
report from excursion, tour, practical placement
6 h
elaboration of reports24 h
Total116 h
 
Assessment methods:
none
 
Assessment criteria ratio:
Requirement typeDaily attendance
Total0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
JANDORA, -- STARA, V. -- STARÝ, M. Hydraulika a hydrologie. Brno: CERM, 2002. 186 p. ISBN 80-214-2204-1.
KREŠL, J. Hydrologie. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. 125 p. ISBN 80-7157-513-5.
HUBAČÍKOVÁ, V. Hydrologie. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 43 p. ISBN 978-80-7157-638-92009.
DUB, O. Hydrologie. SNTL Praha, 1969.
Hydrologie. 1st ed. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1965. 237 p.
KRAVKA, M. Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 132 p. ISBN 978-80-7375-337-5.
KRAVKA, M. -- MARKOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Základy lesnické a krajinářské hydrologie a hydrauliky. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2009. 113 p. ISBN 978-80-7375-338-2.

Recommended:
Císlerová M: Inženýrská hydrologie, ČVUT Praha, 1989 Čerkašin A.: Hydrologická příručka, HMÚ Praha, 1963 Dýrová E.: Ochrana a organizace povodí – Návod ke komplexnímu projektu, VUT Brno, 1988 Hrádek F. a kolektiv: Hydrologie, VŠZ Praha, 1988 Krečmer L.: Vliv lesů na srážky – „Meteorologické zprávy“, Praha, 1952 Krešl J.: Hydrologie, MZLU Brno, 2001 Krešl J.: Hydrologie – hydrogram povodňové vlny, ES VŠZ Brno,1967 Krešl J. Bartuňková P.: Lesnické meliorace – cvičení, SNP Praha, 1978 Kunštátský J. Patočka C.: Základy hydrauliky a hydrologie, SNTL Praha, 1966 Matula S., Semotán J., Veselá J.: Hydrologie – praktikum, ČVUT Praha, 1989 Němec J.: Hydrologie, SZN Praha, 1965 Zachar D. a kolektiv: Lesnícke meliorácie, vydavatelství Príroda, Bratislava, 1984

Course listed in study plans for this semester:
Field of study B-LAND-LAND Landscaping, full-time form, initial period WS 2008/2009
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 07/04/2010.

Type of output: