Sylabus předmětu LEV - Lesy Evropy (LDF - ZS 2007/2008)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LEV
Název předmětu česky: Lesy Evropy
Název předmětu anglicky: Forests of Europe
Semestr: ZS 2007/2008
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Garantující ústav: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: ((Dendrologie - Kraj nebo Dendrologie s ekologií lesních dřevin II nebo Dendrologie s ekologií lesních dřevin II - kombi) a (Fytocenologie a typologie nebo Fytocenologie a lesnická typologie nebo Fytocenologie a lesnická typologie - komb. studium)) nebo Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
13.00-14.50
B42Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty znát druhové složení lesů v Evropě včetně Středomoří v ekosystémovém a ekologickém pojetí v rámci vegetační zonace a stupňovitosti vegetace a poznávat významné druhy dřevin dle morfologických znaků, správně je pojmenovat dle vědecké nomenklatury.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod, Evropské tabulky, BZA exkurze (dotace 0/0)
2.
Charakteristika mírného pásma, charakteristika boreálního pásma., etesiová vegetace, Ekologická klasifikace klimatu v Evropě, Evropa - rozdělení (dotace 0/0)
3.
Evropa západ + položky dřevin (dotace 0/0)
4.
Evropa sever+ dia (dotace 0/0)
5.Evropa severovýchod (dotace 0/0)
6.Evropa střed + dia (dotace 0/0)
7.
Evropa jihovýchod + položky (dotace 0/0)
8.Alpy (dotace 0/0)
9.
Mediterán I + dia, (dotace 0/0)
10.
Mediterán II (dotace 0/0)
11.Opakování dřevin (dotace 0/0)
12.
Zápočet (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
a) Praktické poznávání dřevin,
b) Test z teoretické části
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KRÁL, V. Fyzická geografie Evropy. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 348 s. ISBN 80-200-0684-2.

Doporučená:
BEAN, W. J., Trees and Shrubs Hardy in the British Isles, I-IV, John Murray, London, ISBN 0-7195-2428-8, 1980
Coniferia , Multimediální atlas jehličnatých dřevin, CD, Coniferia, Břeclav, 2000
HENDRYCH, R., Fytogeografie, SPN, Praha 1984
KOBLÍŽEK, J., Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků, Sursum, Tišnov, ISBN 80-85799-86-3, 2000
KREMER, B. P., Stromy, Ikar, Praha, ISBN 80-85830-92-2, 1995
KRÜSSMANN, G., Evropské dřeviny, SZN, Praha, 1978
KRÜSSMANN, G., Handbuch der Laubgehölze I-III, Paul Parey, Berlin,Hamburg ISBN 3-489-62122-0, 1973
KRÜSSMANN, G., Handbuch der Nadelgehölze, Paul Parey, Berlin, Hamburg, ISBN 3-489-71422-9, 1972
MAYER, H., Walder Europas, Gustav Fischer Verlag Stuttgart, ISBN 3-437-30441-0, 1984
PILÁT, J., Jehličnaté stromy a keře našich zahrad a parků, ČSAV, Praha 1964
PILÁT, J., Listnaté stromy a keře našich zahrad a parků, ČSAV, Praha, 1953
POLUNIN, O. et WALTERS, M., A Guide to the vegetation of Britain and Europe, Oxford University Press, Oxford, ISBN 0-19-217713-3, 1985
ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J., Dendrologie lesnická 1. část, Jehličnany, skripta, MZLU v Brně, ISBN 80-7157-162-8, 1995
ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J., Dendrologie lesnická 2. část, Listnáče I, skripta, MZLU v Brně, ISBN 80-7157-169-5, 1995
ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J., Dendrologie lesnická 3. část, Listnáče II, skripta, MZLU v Brně, ISBN 80-7157-236-5, 1996
VĚTVIČKA, V., Evropské stromy, Aventinum Praha, 1999, ISBN 80-7151-104-8
VIDAKOVIĆ, M. , Conifers Morphology and Variation, GZH Zagreb, ISBN 86-399-0279-8, 1991
ZELENÝ, V., Rostliny Středomoří, Academia Praha, ISBN 80-200-1224-9, 2005

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 15. 4. 2008.

Typ výstupu: