Course syllabus KAS - Data Compression and Encryption (FBE - WS 2007/2008)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: KAS
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Komprimace a šifrování
Název anglicky: Data Compression and Encryption
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity), zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2007/2008
Vyučující: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jan Přichystal, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Výpočetní technika a algoritmizace II nebo Výpočetní technika II
 
Zaměření předmětu:
Orientace v oblasti teorie informace a komprimace, seznámení s metodami kryptografie a kryptoanalýzy
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do teorie informace (dotace 4/2)
 
a.Entropie, nejistota
b.Informace, informační hodnota, jednotka informace
c.Redundance dat. Redundance přirozeného jazyka
d.Samoopravné kódy

2.Komprese dat (dotace 8/8)
 
a.Vývoj kompresních algoritmů
b.Ztrátová a neztrátová komprese.
c.Kompresní algoritmy (Huffmann, Lempel-Ziv-Welch, ...)
d.Komprese textu, obrazu, zvuku a videa.

3.Šifrování (dotace 16/18)
 
a.Historie kryptografie a kryptoanalýzy. Steganografie, vývoj šifer, Enigma, využití IT
b.Monoalfabetické a polyalfabetické substituční šifry a jejich luštění. Caesarova šifra, Vigenérova šifra
c.Symetrická kryptografie. Algoritmus DES, 3DES. Problém distribuce klíčů
d.Asymetrická kryptografie. Algoritmus RSA
e.Digitální podepisování pomocí asymetrické kryptografie
f.Hašovací funkce. Algoritmus MD5
g.Kvantová kryptografie
h.Zájmová kryptografie

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen popsat fungování šifrovacích algoritmů
-Student je schopen rozdělit šifrovací algoritmy podle vlastností
-Student umí použít algoritmy pro ukrytí informací
-Student umí použít šifrovací algoritmy pro zabezpečení informací

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet, zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSINGH, S.Kniha kódů a šiferPrahaDokořán200380-86569-18-7
ZSCHNEIER, B.Applied cryptography: protocols, algorithms, and source code in CNew YorkJohn Wiley & Sons, Inc.19960-471-11709-9
ZHandbook of applied cryptographyBoca RatonCRC Press0-8493-8523-7
ZGARFINKEL, S. -- SPAFFORD, G.Bezpečnost v UNIXu a Internetu v praxi1998Computer Press199880-7226-082-0
ZPGP: Pretty Good Privacy - šifrování pro každéhoPrahaComputer Press199880-7226-054-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Martin Tyllich dne 30. 6. 2008.

Type of output: