Sylabus předmětu KRV - Krajinná rekreologie (VP) (LDF - ZS 2006/2007)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KRV
Název předmětu česky: Krajinná rekreologie (VP)
Název předmětu anglicky:
Landscape Recreation Science
Semestr:
ZS 2006/2007
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Luděk Kapounek, CSc. (cvičící)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant, přednášející)
Prerekvizity: ne (Krajinná rekreologie nebo nyní Krajinná rekreologie)
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Miroslav Prachař dne 5. 10. 2007.

Typ výstupu: