Sylabus předmětu MOVOZ - Motorová vozidla (AF - LS 2005/2006)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MOVOZ
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Motorová vozidla
Název anglicky: Motor Vehicles
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2005/2006
Vyučující: prof. Ing. František Bauer, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: Mobilní energetické prostředky
 
Zaměření předmětu:
Předmět seznamuje studenty se stavbou jednotlivých funkčních skupin motorových vozidel. Pozornost je zaměřena na získání znalostí obecných principů činnosti jednotlivých mechanizmů a jejich aplikace na nejčastěji používané typy motorových vozidel.
 
Obsah předmětu:
1.Koncepční uspořádání hnacího ústrojí dopravních motorových vozidel. Převodovky, poloautomatické a automatické převodovky vozidel. (dotace 4/4)
2.Rozvodovky, diferenciály, koncové převody, kloubové hřídele. (dotace 4/4)
3.Podvozky, pérování, rámy, a nápravy motorových vozidle. (dotace 4/4)
4.Kabiny, hlučnost, vibrace a mikroklima v kabině. (dotace 4/4)
5.Systémy řízení kolových a pásových vozidel. Druhy řízení, geometrie řízení, posilovače a hydrostatické řízení. (dotace 4/4)
6.Brzdové ústrojí. Brzdové systémy silničních dopravních soustav, zpomalovací brzdy retardéry. (dotace 4/4)
7.Elektropříslušenství a speciální vybavení motorových vozidel. (dotace 4/4)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, obhajoba protokolů.
Písemná a ústní zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DJan Z.-Ždánský,B.:, Automobily 1, Podvozky, Brno: Avid s.r.o., 2000
DJan Z.-Ždánský,B.:, Automobily 2, Převody, Brno: Avid s.r.o., 2000
DVlk F.:, Dynamika motorových vozidel , Brno: nakladatelství a vydavatelství Vlk, 2000
DVlk F.:, Karosérie motorových vozidel , Brno: nakladatelství a vydavatelství Vlk, 2000
DVlk F.:, Převodová ústrojí motorových vozidel , Brno: nakladatelství a vydavatelství Vlk, 2000

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 4. 2007.

Typ výstupu: