Sylabus předmětu MEP - Mobilní energetické prostředky (AF - LS 2005/2006)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MEP
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Mobilní energetické prostředky
Název anglicky: Mobile and Energy Systems
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2005/2006
Vyučující: prof. Ing. František Bauer, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Podat ucelený přehled o konstrukci a funkci jednotlivých dílčích uzlů mobilních energetických prostředků. Předmět seznamuje studenty o ztrátách a účinnostech silové a výkonové bilance přenosu energie, se zaměření na ekonomiku jejich provozu.
 
Obsah předmětu:
1.Ústrojí pro přenos hnací síly. Spojky, převodovky, redukční převodovky, koncové převody, podvozky. Síly a reakce na kola,hnací síla, součinitel záběru, odpory proti pohybu, silová bilance vozidla, terra mechanika. (dotace 4/4)
2.Silové řešení traktoru s nářadím, silové řešení nákladního automobilu, kontaktní měrný tlak, mezní měrný tlak. (dotace 4/4)
3.Součinitel využití adheze, závislost prokluzu na součiniteli adheze, vozidla s pohonem více náprav. (dotace 4/4)
4.Síly působící na pásový traktor v soupravě s nářadím, tahové vlastnosti pásového traktoru. (dotace 4/4)
5.Práce soupravy na svahu, podélná stabilita, příčná stabilita, svahová dostupnost. Metody zjišťování těžiště. (dotace 4/4)
6.Výkonová bilance, účinnosti-mechanická, prokluzová, valivá a tahová. Ztrátové výkony, užitečné výkony a tahový výkon. (dotace 4/4)
7.Tahové charakteristiky, změny v tahových charakteristikách, sestavování traktorových souprav. Zkoušení -- test OECD. (dotace 4/4)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost posuzovat účelnost nasazení mobilní techniky v provozu.
-Schopnost posuzovat efektivitu přenosu energie v mobilní technice.
-Schopnost posuzovat vliv mobilní techniky na životní prostředí.
-Schopnost sestavovat mobilní soupravy , pro konkrétní agrotechnické operace.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, obhajoba protokolů.
Písemná a ústní zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DGrečenko,A.:, Vlastnosti terénních vozidel , Praha: skriptum VŠZ 1994
DRůžička,M. a kol.:, Zemědělské traktory , Praha: SZN 2079
DSemetko,J. a kol.:, Mobilné energetické prostriedky C2, : Príroda, 1985
DSemetko,J. a kol.:, Mobilné energetické prostriedky C3, : Príroda, 1986

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 4. 2007.

Typ výstupu: