Sylabus předmětu MEP - Mobilní energetické prostředky (AF - LS 2005/2006)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MEP
Název předmětu česky: Mobilní energetické prostředky
Název předmětu anglicky:
Mobile and Energy Systems
Semestr:
LS 2005/2006
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. František Bauer, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
prof. Ing. František Bauer, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Podat ucelený přehled o konstrukci a funkci jednotlivých dílčích uzlů mobilních energetických prostředků. Předmět seznamuje studenty o ztrátách a účinnostech silové a výkonové bilance přenosu energie, se zaměření na ekonomiku jejich provozu.
 
Obsah předmětu:
1.Ústrojí pro přenos hnací síly. Spojky, převodovky, redukční převodovky, koncové převody, podvozky. Síly a reakce na kola,hnací síla, součinitel záběru, odpory proti pohybu, silová bilance vozidla, terra mechanika. (dotace 4/4)
2.Silové řešení traktoru s nářadím, silové řešení nákladního automobilu, kontaktní měrný tlak, mezní měrný tlak. (dotace 4/4)
3.Součinitel využití adheze, závislost prokluzu na součiniteli adheze, vozidla s pohonem více náprav. (dotace 4/4)
4.Síly působící na pásový traktor v soupravě s nářadím, tahové vlastnosti pásového traktoru. (dotace 4/4)
5.Práce soupravy na svahu, podélná stabilita, příčná stabilita, svahová dostupnost. Metody zjišťování těžiště. (dotace 4/4)
6.
Výkonová bilance, účinnosti-mechanická, prokluzová, valivá a tahová. Ztrátové výkony, užitečné výkony a tahový výkon. (dotace 4/4)
7.
Tahové charakteristiky, změny v tahových charakteristikách, sestavování traktorových souprav. Zkoušení -- test OECD. (dotace 4/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, obhajoba protokolů.
Písemná a ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Grečenko,A.:, Vlastnosti terénních vozidel , Praha: skriptum VŠZ 1994
Růžička,M. a kol.:, Zemědělské traktory , Praha: SZN 2079
Semetko,J. a kol.:, Mobilné energetické prostriedky C2, : Príroda, 1985
Semetko,J. a kol.:, Mobilné energetické prostriedky C3, : Príroda, 1986

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2004/2005
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Miroslav Prachař dne 5. 10. 2007.

Typ výstupu: