Sylabus předmětu KRV - Krajinná rekreologie (VP) (LDF - ZS 2005/2006)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KRV
Název předmětu česky: Krajinná rekreologie (VP)
Název předmětu anglicky:
Landscape Recreation Science
Semestr:
ZS 2005/2006
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Garantující ústav: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Luděk Kapounek, CSc. (cvičící)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Miroslav Prachař dne 9. 1. 2006.

Typ výstupu: