Sylabus předmětu TMDN - Termodynamika (LDF - 2020/2021 - doktorská studia)


     Čeština          


Kód předmětu:
TMDN
Název předmětu česky: Termodynamika
Název předmětu anglicky:
Thermodynamic
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.
Garantující ústav: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámení s obecnými principy termodynamiky aplikované jak na neživou přírodu, tak na živé organismy.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní pojmy mechaniky kontinua (dotace 0/0)
2.
Základy teorie termodynamických stavů a procesů - konstitutivní vztahy (dotace 0/0)
3.
Základy nerovnovážné termodynamiky (dotace 0/0)
4.
Termodynamiky v bioinženýrství (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MARŠÍK, F. -- DVOŘÁK, I. Biotermodynamika. 2. vyd. Praha: Acedemia, 1998. 270 s. ISBN 80-200-0664-8.

Doporučená:
Bioinženýrství. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. 334 s. ISBN 80-200-0768-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 22. 9. 2020.

Typ výstupu: