Sylabus předmětu LSM - Lesnické meliorace (LDF - 2020/2021 - doktorská studia)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: LSM
Název předmětu česky:
Lesnické meliorace
Název předmětu anglicky:
Forest Amelioration
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Komplexní pojetí melorací pro zvýšení potenciálu produkce na půdách lesního půdního fondu a interakce v povodí.
 
Obsah předmětu:
1.
základní půdně-fyzikální vlastnosti a možnosti jejich ovlivnění. (dotace 2/2)
 
a.
Textura a struktura půd
b.
Význam zrnitosti
c.základní interakce s vodou v půdě

2.
Hydropedologie (dotace 2/2)
 
a.
Voda - základní fyzikální a chemické charakteristiky ve vazbě na půdy
b.výskyt vody v půdě a její dynamika
c.
možnosti ovlivnění a principy melioračních zásahů

3.
Živiny v půdě, požadavky na zastoupení hlavních živin a možnosti melioračních zásahů v případě deficitu. (dotace 1/1)
 
a.
optimální balance živin
b.
meliorační zásahy pro řešení deficience

4.
Hydromeliorace (dotace 2/2)
 
a.základní hydraulika
b.
úprava vodních toků
c.malé vodní nádrže

5.
Protierozní ochrana (dotace 1/1)
 
a.
druhy eroze
b.
základní meliorační biotechnická a technická protierozní opatření
c.
návrh na praktickém příkladu

6.komplexní organizace povodí (dotace 2/2)
 
a.optimalizace využití povodí
b.
organizace ochrany půdy a vody v ČR
c.právní předpisy

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KRAVKA, M. -- ŠLEZINGR, M. -- FIALOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- MARKOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2009. 138 s. ISBN 978-80-7375-337-5.
ŠLEZINGR, M. -- ÚRADNÍČEK, L. Bankside trees and shrubs. 1. vyd. Brno: CERM, 2003. 128 s. ISBN 80-7204-307-2.
KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. Revitalizace v krajině. Brno: MZLU v Brně, 2009. 120 s.
Lovectví. 1. vyd. Tišnov: Sursum, 1998. 171 s. ISBN 80-85799-39-1.
ŠÁLEK, J. Malé vodní nádrže v zemědělské krajině. Praha: ÚZPI, 1999. 70 s. ISBN 80-7271-051-6.
ŠÁLEK, J. -- TLAPÁK, V. -- SALAŠOVÁ, A. Protipovodňová prevence a krajinné plánování. 1. vyd. Pardubice: Česká společnost krajinných inženýrů, 2003. 300 s. ISBN 80-903258-0-7.

Doporučená:
KRAVKA, M. -- MARKOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Základy lesnické a krajinářské hydrologie a hydrauliky. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2009. 113 s. ISBN 978-80-7375-338-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 22. 9. 2020.

Typ výstupu: