Sylabus predmetu KNVZ - Konstrukce nábytku a vliv na zdraví a pohybový systém (LDF - 2020/2021 - doktorské štúdiá)


     Čeština          


Kód předmětu:
KNVZ
Název předmětu česky:
Konstrukce nábytku a vliv na zdraví a pohybový systém
Název předmětu anglicky: Furniture design and Impact on Health and Motional System
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Upevnění poznatků o zdravotním poškození vlivem interiérů s dopadem na páteř a pohybový systém člověka. Zásady ergonomie, tvorby nábytku a interiéru.
 
Obsah předmětu:
1.
Stručné zopakování znalostí somatologie (dotace 0/0)
2.Stavba a funkce těla (dotace 0/0)
3.
zásady ergonomie v tvorbě nábytku a interiéru (dotace 0/0)
4.
Zásady předcházení úrazům a nemocem pohybového ústrojí při tvorbě nábytku (dotace 0/0)
5.
Ochranná opatření zdraví u osob pracujících ve výrobě nábytku (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PROKOPOVÁ, H. -- MULLER, I. -- MAŇÁK, H. Byt, který se vám přízpůsobí. Brno: Era, 2007. 129 s. ISBN 978-80-7366-106-9.
ŘEZNÍČKOVÁ, A. -- PROKOPOVÁ, H. Postele & ložnice: co je potřeba k dobrému spánku. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 113 s. ISBN 80-247-0645-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 22. 9. 2020.

Typ výstupu: