Sylabus předmětu TECHM-D - Technické materiály (AF - 2020/2021 - doktorská studia)


     Čeština          


Kód předmětu:
TECHM-D
Název předmětu česky: Technické materiály
Název předmětu anglicky:
Technical Materials
Semestr: 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu: doc. Ing. Michal Černý, CSc.
Garantující ústav: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět Technické materiály systematicky seznamuje posluchače s vlivem chemického složení, struktury, technologie výroby a vnějších podmínek na vlastnosti materiálu. Zabývá se i degradačními procesy a jejich vlivem na životnost a spolehlivost strojů.
 
Obsah předmětu:
1.
Přehled klasických i nekonvenčních technických materiálů (dotace 0/0)
2.
Technické materiály používané v konstrukci zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky (dotace 0/0)
3.
Vliv technických materiálů na životnost a spolehlivost konstrukcí a strojních součástí. (dotace 0/0)
4.Problematika konstrukčních materiálů z oblasti disertační práce. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
seminární práce, zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PTÁČEK, L. a kol. Nauka o materiálu I. 2. vyd. Brno: CERM, 516 s. ISBN 80-7204-283-1.
PTÁČEK, L. Nauka o materiálu II. Brno: CERM s.r.o., 2003. 396 s. ISBN 80-7204-248-3.
Struktura a vlastnosti materiálů. 1. vyd. Praha: Academia, 2003. 561 s. ISBN 80-200-1223-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 13. 10. 2020.

Typ výstupu: