Sylabus předmětu STZ-D - Systematika a taxonomie živočichů (AF - 2020/2021 - doktorská studia)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
STZ-D
Název předmětu česky:
Systematika a taxonomie živočichů
Název předmětu anglicky:
Zoological systematics and taxonomy
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu: doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s principy systematiky a taxonomie, základy klasifikace a nomenklatury, poukázat na různé směry a používané metody. Naučit se pracovat se specializovanou literaturu týkající se systematiky a taxonomie.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 13. 10. 2020.

Typ výstupu: