Sylabus předmětu SRV-D - Stroje pro rostlinnou výrobu (AF - 2020/2021 - doktorská studia)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SRV-D
Název předmětu česky: Stroje pro rostlinnou výrobu
Název předmětu anglicky: Machinery and technologies for plant production
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu: doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Jan Červinka, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání znalostí z oblasti strojů pro rostlinou výrobu. Uplatnění nových vědeckých poznatků v oblasti vývoje,kontrukce a teorie zemědělské techniky. Zkoumání nových trendů v oblasti technologie sklizně plodin a v oblasti sklizňových strojú.
 
Obsah předmětu:
1.
Problematika, konstrukce a složení funkčních skupin zemědělských strojů. (dotace 0/0)
 
a.
Tématický blok:Stroje pro zracování půdy,setí a pro chemickou ochranu rostlin.
b.Aplikace pevných a kaplných hnojiv.

2.Stroje a stroní linky pro skklizeň (dotace 0/0)
 
a.
Stroje pro sklizeň pícnin.Teorie,konstrukce.
b.
Stroje pro sklizeň obilovin.Teorie,konstrukce.
c.
Stroje pro sklizeň okopanin.Teorie,konstrukce.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
konzultace
10 h
10 h
příprava na zkoušku
30 h
30 h
zpracování seminární práce
10 h10 h
Celkem
50 h
50 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JECH, J. Stroje na zber krmovín a zrnin. VIENALA Košice, 2001. 351 s. ISBN 80-7099-725-7.
SLOBODA, A. -- PONIČAN, J. -- JECH, J. Stroje na sber krmovína zrnin (teoria,konštrukcia,riziká). Košice: Vienale , 2001. 351 s. ISBN 80-7099-725-7.

Doporučená:
KUMHÁLA, F. a kol. Zemědělská technika: stroje a technologie pro rostlinnou výrobu. 1. vyd. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2007. 426 s. ISBN 978-80-213-1701-7.
ČERVINKA, J. -- SEDLÁK, P. -- TRUNEČKA, K. Technika a technologie pro rostlinnou výrobu: návody do cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 188 s. ISBN 80-7157-713-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 13. 10. 2020.

Typ výstupu: