Sylabus predmetu OBNVE-D - Obnova venkova (AF - 2020/2021 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OBNVE-D
Název předmětu česky: Obnova venkova
Název předmětu anglicky:
Countryside Restoration
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jan Prudký, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (garant, zkoušející)
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-
 
Obsah předmětu:
1.Vývoj venkovského prostoru od roku 1950 (dotace 0/0)
2.Sociologické aspekty obnovy venkova pod vlivem současných urbanizačních procesů a přechodem k postproduktivnímu venkovu (dotace 0/0)
3.
Programy rozvoje venkova (dotace 0/0)
4.
Regionální spolupráce při rozvoji venkova a úloha veřejné správy (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VAVROUCHOVÁ, H. Obnova venkova. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 111 s. ISBN 978-80-7509-187-1.
PERLÍN, R. Program obnovy vesnice. Praha: Ministerstvo zemědělství, 1994. 100 s. Obnova venkova ;.
KAŠPAROVÁ, L. a kol. Rozvoj vesnice. 1. vyd. Brno: Ústav územního rozvoje, 2005. 109 s. Vesnice ;. ISBN 80-239-7753-9.
BAŠE, M. Sídla a stavby na venkově. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. 80 s. ISBN 80-01-03390-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 13. 10. 2020.

Typ výstupu: