Sylabus předmětu MOTV-D - Motorová vozidla (AF - 2020/2021 - doktorská studia)


     Čeština          


Kód předmětu:
MOTV-D
Název předmětu česky:
Motorová vozidla
Název předmětu anglicky:
Motor vehicles
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. František Bauer, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět slouží k rozšíření znalostí doktorandů v oblasti motorových vozidel používaných v silniční a zemědělské dopravě. Výuka je zaměřena na zvládnutí především teoretických poznatků dané problematiky, ale i na praktické znalosti v dané problematice. Doktorand musí získat znalosti, které jsozu nutným předpokladem nejenom pro technický vývoj motorových vozidel z pohledu platné legislativy, ale i z pohledu ekonomiky žízení a organizace silniční dopravy a dopravy v zemědělství. Vědecký přístup k novým technickým řešením.
 
Obsah předmětu:
1.Legislativními požadavky technické způsobilosti motorových vozidel pro provoz na pozemních komunikacích. (dotace 0/0)
2.
Vývoj motorových vozidel se zaměřením na platné legislativní požadavky. (dotace 0/0)
3.Nová řešení funkčních agregátů motorových vozidel. (dotace 0/0)
4.
Bezpečnostní,ekonomická a ekologická hlediska konstrukce motorových vozidel. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace
20 h
20 h
příprava na zkoušku
200 h
200 h
zpracování seminární práce
60 h
60 h
Celkem280 h
280 h
 
Požadavky na ukončení:
Obhajoba seminární práce, ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VLK, F. Alternativní pohony motorových vozidel. Brno: Nakladatelství VLK, 2004. 234 s. ISBN 80-239-1602-5.
VLK, F. Diagnostika motorových vozidel. Brno: František VLK, 2006.
VLK, F. Dynamika motorových vozidel. 2. vyd. Brno: František Vlk, 2003. 432 s. ISBN 80-239-0024-2.
VLK, F. Elektronické systémy motorových vozidel 2. Brno: Prof. Ing. František Vlk, DrSc., nakladatelství a vydavatelství, 2002. 592 s. ISBN 80-238-7282-6.
VLK, F. Koncepce motorových vozidel : Koncepce vozidel, alternativní pohony, komfortní systémy, řízení dynamiky, informační systémy. 1. vyd. Brno: Nakladatelství a vydavatelství VLK, 2000. 367 s. ISBN 80-238-5276-0.
VLK, F. Podvozky motorových vozidel. 3. vyd. Brno: František Vlk, 2006. 464 s. ISBN 80-239-6464-X.
VLK, F. Převody motorových vozidel. 1. vyd. Brno: František Vlk, 2006. 371 s. ISBN 80-239-6463-1.
VLK, F. Úlohy z dynamiky motorových vozidel: Jízdní odpory, hnací charakteristika, brzdění, odpružení, řízení, ovladatelnost, stabilita. 1. vyd. Brno: Nakladatelství a vydavatelství VLK, 2001. 221 s. ISBN 80-238-6574-9.
VLK, F. Zkoušení a diagnostika motorových vozidel: výkon vozidla, brzdné vlastnosti, převodová ústrojí, řízení, geometrie kol, tlumiče a pružiny, řiditelnost a ovladatelnost, životní zkoušky, motor, zapalování, elektronické systémy. 2. vyd. Brno: František Vlk, 2005. 576 s. ISBN 80-239-3717-0.
ŽDÁNSKÝ, B. Automobily. 1. vyd. Brno: Avid, 2005. 184 s.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T. Traktory. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ;, 2006. 192 s. ISBN 80-86726-15-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia, 2012/2013 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 13. 10. 2020.

Typ výstupu: