Sylabus předmětu HSZST-D - Hydraulické systémy zemědělských strojů a traktorů (AF - 2020/2021 - doktorská studia)


     Čeština          


Kód předmětu:
HSZST-D
Název předmětu česky:
Hydraulické systémy zemědělských strojů a traktorů
Název předmětu anglicky:
Hydraulic systems in agricultural machinery and tractors
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
prof. Ing. František Bauer, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. František Bauer, CSc. (garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s novými a perspektivními trendy hydraulických a pneumatických mechanizmů, ktré se používají v mobilní dopravní technice. Studenti poznají funkci jednotlivých hydraulických prvků, dále systémy hydraulických obvodů na strojích, funkční principy vybraných mechanizmů a možnosti diagnostikování jejich funkce.Výstupní znalosti studenta zahrnují znalosti o funkčnosti jednotlivých hydraulických mechanizmů, dokáže posudit efektivitu přenosu energie jednotlivými typy hydrostatických převodníků. Pomocí diagnostických metod dokáže posoudit technický stav hydraulických mechanizmů.-
 
Obsah předmětu:
1.
Kapaliny v hydraulických mechanismech, provozní vlastnosti kapalin, vliv změny vlastností kapalin na funkci hydraulických mechanismů. (dotace 0/0)
2.Hydrostatické převodníky. Axiální pístové hydrostatické převodníky, radiální pístové hydrostatické převodníky. Ostatní hydrogenerátory a motory (dotace 0/0)
3.
Řídící prvky v hydraulických pohonech. Prvky pro řízení tlaku, průtoku, proporcionální ventily, hydraulické zámky, hydraulické prvky pro zásobu kapalin- akumulátory. Těsnění, vedení hydraulických kapalin a čističe. (dotace 0/0)
4.Pneumatické převodníky. Pneumatické generátory a motory, Řídící prvky pneumatických mechanismů. Speciální pneumatické prvky. Pneumatické obvody. (dotace 0/0)
5.Hydrostatické pohony, řízení hydrostatických pohonů. Regulace na konstantní průtok, tlak a výkon (dotace 0/0)
6.
Kombinace hydrostatických a mechanických pohonů. Možnosti automatické regulace hydrostatických pohonů mobilních energetických prostředků. (dotace 0/0)
7.Hodnocení hydrostatických a pneumatických pohonů, diagnostika tekutinových mechanismů. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace
20 h
0 h
projektová práce60 h0 h
příprava na zkoušku
200 h
0 h
Celkem
280 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška písemná, ústní.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BAUER, F. Hydraulické systémy zemědělských strojů. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1993. 178 s. ISBN 80-7157-079-6.
Einführung in die Ölhydraulik: mit 27 Tafeln sowie 110 Kurzaufgaben mit Lösungshinweisen. 6. vyd. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2008. 299 s. ISBN 978-3-8351-0238-5.
Hydraulika a pneumatika: časopis pre hydrauliku, pneumatiku a automatizačnú techniku. Žilina: ISSN 1335-5171.
KOPÁČEK, J. Hydraulika a pneumatika 2001. 5. 6. 2001 - 7. 6. 2001, Ostrava (CZ).

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 13. 10. 2020.

Typ výstupu: