Sylabus předmětu FVZM-D - Fyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských materiálů (AF - 2020/2021 - doktorská studia)


     Čeština          


Kód předmětu:
FVZM-D
Název předmětu česky: Fyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských materiálů
Název předmětu anglicky: Physical and mechanical properties of agricultural materials
Semestr: 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (garant, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-
 
Obsah předmětu:
1.
Přehled fyzikálních vlastností zemědělských materiálů (dotace 0/0)
2.
Mechanické vlastnosti, pružnost a pevnost zemědělských materiálů (dotace 0/0)
3.
Mechanické vlastnosti tekutin (dotace 0/0)
4.Tepelné, elektrické, akustické a optické vlastnosti zemědělských materiálů (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
seminární práce, zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BLAHOVEC, J. Zemědělské materiály. ČZU v Praze, 1993.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 13. 10. 2020.

Typ výstupu: