Sylabus předmětu FYKA-D - Fyzika kovů (AF - 2020/2021 - doktorská studia)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FYKA-D
Název předmětu česky:
Fyzika kovů
Název předmětu anglicky:
Physics of Metals
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Výuka předmětu Fyzika kovů je orientovaná na základní poznatky fyziky pevných látek. Primárním úkolem je orientovat studenty na zvládnutí fyzikálních modelů, které vysvětlují vlastnosti čistých kovů. Sekundárním úkolem je zvládnutí modelových vlastností slitin na základě studia jejich vnitřního uspořádání se současným objasněním podtextu mechanických a fyzikálních laboratorních verifikací. Ovlivnění struktury kovů (teplota, složení, tepelné zpracování apod.) se prezentují pomocí metod termodynamiky pevných látek tvoří třetí a nejobsáhlejší kapitolu. Čtvrtou část problematiky fyziky kovů tvoří i orientace v pásové teorii, elektronové struktuře kovů a slitin a základech magnetických, transportních jevech v kovech a v metodách zjišťování nejrůznějších parametrů kovů a jejich elektronové struktury.
 
Obsah předmětu:
1.
orientovat studenty na zvládnutí fyzikálních modelů, které vysvětlují vlastnosti čistých kovů (dotace 0/0)
2.
zvládnutí modelových vlastností slitin na základě studia jejich vnitřního objasněním podtextu mechanických a fyzikálních laboratorních verifikací (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
konzultace
20 h
20 h
příprava na zkoušku
200 h
200 h
zpracování seminární práce
60 h
60 h
Celkem280 h
280 h
 
Požadavky na ukončení:
odevzdání a obhajoba semestrální práce
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LUKÁČ, P. -- SPRUŠIL, B. -- KRATOCHVÍL, P. Úvod do fyziky kovů I. Praha: SNTL/ALFA, 1984. 244 s.
GOTTSTEIN, G. Physical Foundations of Material Science. Berlin: Springer, 2004.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 13. 10. 2020.

Typ výstupu: