Sylabus předmětu DMVT-D - Diagnostika motorových vozidel a traktorů (AF - 2020/2021 - doktorská studia)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DMVT-D
Název předmětu česky:
Diagnostika motorových vozidel a traktorů
Název předmětu anglicky:
Diagnostics of Motor Vehicles and Tractors
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti teorie a metod technické diagnostiky jednotlivých konstrukčních skupin motorových vozidel a traktorů. Student získá schopnost stanovit základní ukazatele spolehlivosti a aplikovat základní metody detekce a lokalizace poruch mechanických, elektrických a elektronických objektů na vozidle. Uvedené dovednosti jsou nutné pro optimální rozhodování o potřebě a rozsahu oprav, pro zjištění ekologičnosti a hospodárnosti provozu vozidel, a pro řízení servisních provozů.
 
Obsah předmětu:
1.
Systémy diagnostiky motorových vozidel (dotace 0/0)
2.
Diagnostika zážehových motorů. Diagnostika technického stavu elektrické, palivové soustavy a ostatních částí motoru. (dotace 0/0)
3.
Diagnostika vznětových motorů. (dotace 0/0)
4.Měření emisí spalovacích motorů. (dotace 0/0)
5.Diagnostika hydraulických a pneumatických soustav automobilů a traktorů. (dotace 0/0)
6.
Diagnostika podvozků a brzd motorových vozidel. (dotace 0/0)
7.
Palubní diagnostika automobilů a traktorů. (dotace 0/0)
8.
Ekologické a ekonomické aspekty, a směry vývoje diagnostiky motorových vozidel. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
konzultace
20 h
0 h
projektová práce
60 h0 h
příprava na zkoušku
200 h
0 h
Celkem280 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška s obhájením seminární práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VLK, F. Zkoušení a diagnostika motorových vozidel: Výkon vozidla, brzdové soustavy, motor, převodové ústrojí, odpružení, řízení, ovladatelnost, elektronické systémy. Brno: Nakladatelství a vydavatelství VLK, 2001. 575 s. ISBN 80-238-6573-0.
Kol. Understanding automotive electronics. 6. vyd. Amsterdam: Newnes, 470 s. ISBN 0-7506-7599-3.
RIBBENS, W. Understanding Automotive Electronics. Elsevier Science (USA), 2003. 470 s. ISBN 0-7506-7599-3.
ČUPERA, J. -- ŠTĚRBA, P. Automobily - Diagnostika motorových vozidel I. 1. vyd. Brno: Avid, s.r.o., Brno, 2007. 195 s. 7. ISBN 978-80-903671-9-7.
ŠTĚRBA, P. -- ČUPERA, J. -- POLCAR, A. Automobily - Diagnostika motorových vozidel II. 1. vyd. Brno: Avid, s.r.o., 2011. 181 s. ISBN 978-80-87143-19-3.
Engine testing theory and practice. 3. vyd. Oxford: Burlington, MA, 2007. 442 s. ISBN 978-0-7680-1850-9.
POŠTA, J. Operativní opravy strojů a zařízení. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. 45 s. ISBN 80-86153-79-7.
POŠTA, J. a kol. Opravárenství a diagnostika II: pro 2. ročník UO Automechanik. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2002. 183 s. ISBN 80-86073-88-2.
POŠTA, J. a kol. Opravárenství a diagnostika III: pro 3. ročník UO Automechanik. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2003. 187 s. ISBN 80-7333-017-2.
POŠTA, J. Provozuschopnost strojů. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2002. 95 s. ISBN 80-213-0966-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 13. 10. 2020.

Typ výstupu: