Sylabus předmětu CAPZD-D - Computerová algebra, počítačové zpracování dat (AF - 2020/2021 - doktorská studia)


     Čeština          


Kód předmětu: CAPZD-D
Název předmětu česky: Computerová algebra, počítačové zpracování dat
Název předmětu anglicky: Computer Algebra, Computer Data Processing
Semestr: 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (garant, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Prokázání znalostí použití výpočetní techniky pro vědecké práci.
 
Obsah předmětu:
1.
Závisí na tématu disertační práce a dohodnutém tématu seminární práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace6 h6 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
2 h
příprava na zkoušku60 h
60 h
příprava prezentace
20 h
20 h
zpracování seminární práce80 h
80 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška, která probíhá formou diskuse o využití výpočetní techniky v oboru disertační práce a obhajoby seminární práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Dle tématu disertační práce a tématu dohodnuté seminární práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 13. 10. 2020.

Typ výstupu: