Sylabus predmetu PC - PC a práce s ním (ICV - ZS 2020/2021 - CV)


     Čeština          


Kód předmětu: PC
Název předmětu česky:
PC a práce s ním
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Bruntál


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 19. 8. 2020.

Typ výstupu: