Sylabus predmetu CASV3 - Člověk a svět 3 (ICV - ZS 2020/2021 - CV)


     Čeština          


Kód předmětu: CASV3
Název předmětu česky:
Člověk a svět 3
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program C-CASV2 jednoletý studijní program Univerzity třetího věku Člověk a svět II, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 - CV (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 19. 8. 2020.

Typ výstupu: