Sylabus predmetu CAR3 - Člověk a region 3 (ICV - ZS 2020/2021 - CV)


     Čeština          


Kód předmětu:
CAR3
Název předmětu česky: Člověk a region 3
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor C-U3V-CRK Člověk a region (Kyjov), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020 - CV
Obor C-U3V-CRV Člověk a region (Vyškov), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020 - CV
Obor C-U3V-CRB Člověk a region (Bruntál), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020 - CV
Obor C-U3V-CRR Člověk a region (Rožnov), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 - CV, ZS 2018/2019 - CV, ZS 2017/2018 - CV, ZS 2016/2017 - CV (a starší)
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 19. 8. 2020.

Typ výstupu: