Sylabus predmetu CPZT3 - Člověk a příroda na začátku třetího tisíciletí 3 (ICV - ZS 2020/2021 - CV)


     Čeština          


Kód předmětu: CPZT3
Název předmětu česky: Člověk a příroda na začátku třetího tisíciletí 3
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
distanční, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující ústav:
Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studiumDistanční studium
Celkem
0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studiumDistanční studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor C-U3V-CP Člověk a příroda na začátku třetího tisíciletí (Brno), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 19. 8. 2020.

Typ výstupu: