Sylabus predmetu ZVPP - Závěrečný výstup z pedagogické praxe (ICV - ZS 2020/2021 - CV)


     Čeština          


Kód předmětu:
ZVPP
Název předmětu česky:
Závěrečný výstup z pedagogické praxe
Název předmětu anglicky:
Závěrečný výstup z pedagogické praxe
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
distanční, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující ústav: Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
Distanční studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Distanční studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor C-SOPV-UOP Učitelství odborných předmětů, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020 - CV, LS 2018/2019 - CV, ZS 2018/2019 - CV, LS 2017/2018 - CV, LS 2016/2017 - CV, ZS 2016/2017 - CV (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 19. 8. 2020.

Typ výstupu: