Sylabus predmetu RPSYKU - Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele (ICV - ZS 2020/2021 - CV)


     Čeština          


Kód předmětu:
RPSYKU
Název předmětu česky:
Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele
Název předmětu anglicky:
Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 15/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
distanční, 15/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost k prožitkovému nácviku vybraných psychosociálních aktivit, jež studenti pokládají za své vlastní slabiny.
 
Obsah předmětu:
1.
Rozhodování se v neobvyklých školských situacích (dotace 0/0)
2.Řešení konfliktních situací se žáky (dotace 0/0)
3.
Řešení konfliktních situací s rodiči žáků (dotace 0/0)
4.
Řešení konfliktních situací s kolegy ve škole (dotace 0/0)
5.
Analýza sociálně patologických jevů ve škole a jejich prevence (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
Distanční studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studiumDistanční studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor C-SOPV-UOP Učitelství odborných předmětů, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 19. 8. 2020.

Typ výstupu: